Powiat pszczyński - podstrona

Środowisko

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wody, st. 1.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2023 do godz. 23:00 dnia 23.05.2023

Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły (śląskie)

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Plik do pobrania

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 109 - gwałtowne wzrosty stanów wody, format pliku: PDF, rozmiar: 215.63 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Środowisko

    Ostrzeżenie hydrologiczne

    Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, st. 2