Powiat pszczyński - podstrona

Inwestycje

Roboty przy przebudowie ul. Miodowej nie zwalniają tempa

We Frydku trwają prace związane z przebudową ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

Trwają prace przy budowie drogi, na miejscu pracuje koparka.

W kwietniu minął pierwszy kwartał od przekazania placu budowy wykonawcy, który do tej pory zrealizował 90% robót związany z budową kanału technologicznego, przebudową kolidującej sieci energetycznej i teletechnicznej oraz lokalizacją nowego oświetlenia ulicznego.

Zaawansowane są również roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Na ten moment wykonano też ok. 1 km podbudowy pod jezdnię, rozpoczęto układanie podbudowy bitumicznej oraz ułożono ok. 0,5 km chodnika na podbudowie kamiennej i wytyczono kolejny fragment ciągu dla pieszych.

Rozbudowa ul. Miodowej we Frydku objęła 2,5-kilometrowy odcinek. Zakres prac jest szeroki. W dalszym ciągu trwają roboty rozbiórkowe i prace związane z wykonaniem nowej podbudowy jezdni wraz z przepustami pod drogą i zjazdami do posesji.

Przebudowa ul. Miodowej we Frydku to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. - Wzdłuż drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej, które generują znaczący ruch pieszych. Efektem tej inwestycji będzie poprawa płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Najniższa kwota złożona w przetargu wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład własny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Inwestycje

  Pół kilometra nowego chodnika

  Na ukończeniu są roboty związane z budową chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Przy drodze powiatowej powstaje pół kilometra bezpiecznego ciągu dla pieszych.

 • Inwestycje

  Powstaje nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców i seniorów

  W Woli przy ul. Poprzecznej na niezagospodarowanym do tej pory terenie należącym do Powiatu Pszczyńskiego powstaje strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji. Jeszcze w czerwcu będzie można skorzystać z siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, altany czy punktu naprawy rowerów.

 • Inwestycje

  Na Miodowej prace idą pełną parą

  We Frydku trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonywaniem sieci i frezowaniem pierwszego odcinka nawierzchni. Na placu budowy pracują trzy niezależne ekipy budowlane.