Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Nagrody Starosty w dziedzinie kultury wręczone

Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury. Zajmują się muzyką, teatrem, rzeźbiarstwem, malarstwem, kultywują tradycje kultury ludowej i otaczają opieką dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego regionu.

Grupa laureatów nagród starosty, wnioskodawcy oraz włodarze powiatu w altanie w skansenie

W piątkowym wieczór w pszczyńskim skansenie po raz czwarty zostały przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Komisja rozpatrzyła wnioski złożone przez samorządy, instytucje i organizacje, przyznając nagrody za osiągnięcia w 2022 roku lub za całokształt działalności. Starosta Barbara Bandoła oraz wicestarosta Damian Cieszewski wręczyli wyróżnienia 15 osobom, grupom lub zespołom.

W gronie nagrodzonych znaleźli się m.in. muzycy, rzeźbiarz, poetka, grupa taneczna, zespół regionalny, chóry, twórczyni grupy teatralnej, twórca muzeum oraz studentka malarstwa. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, listy gratulacyjne oraz statuetki.

- Z wielką przyjemnością doceniamy i promujemy bogactwo kulturowe, nagradzając artystów i twórców związanych z naszym powiatem. Serdecznie gratuluję laureatom, a przede wszystkim dziękuję za pracę na rzecz kultury w naszym regionie, za pracę która przekracza granice administracyjne. Nagroda jest dowodem uznania dla twórczości, która otwiera nas na nowe twórcze doznania - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. - Wszystkim nagrodzonym życzę, aby rozwijali siebie, swoje cudowne talenty i inspirowali się tym, że mają do tego przestrzeń - w swoich rodzinach i w naszym powiecie - dodaje.

Wręczenie nagród uświetniły uczennice Ogniska Muzycznego w Pszczynie - Zofia Łach (fortepian), Aneta Majchrzak (saksofon) oraz nauczycielki Flawiana Kania (flet poprzeczny) oraz Małgorzaty Kuś Pytlik (fortepian).

Laureaci Nagród Starosty Pszczyńskiego

Stanisław Hochuł

To ceniony goczałkowicki artysta-rzeźbiarz, który na przestrzeni minionych lat zasłynął wieloma autorskimi pracami. Część z nich można podziwiać w rodzinnej miejscowości, inne znane są na terenie Śląska i całego kraju. W trakcie swojej wieloletniej kariery dał się poznać jako zasłużony pedagog i wykładowca. Posiada tytuł Honorowego Obywatela Goczałkowic. Pomimo emerytury nadal pozostaje czynny zawodowo i w swej pracowni tworzy unikatowe formy rzeźbiarskie. Uczestniczył w licznych konkursach, wystawach plenerowych, wystawach małych form rzeźbiarskich - w ogólnopolskich i międzynarodowych salonach m.in. we Francji, czy na Węgrzech, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Do ważniejszych prac należą - Skok do wody, Kozice, Jelonki oraz Puchacz.

Barbara Solarska

Pszczynianka, historyczka, poetka i autorka wielu publikacji o charakterze lokalnym. Od wielu lat publikuje tomiki wierszy, w których realizuje się jako miłośniczka poetyckich pejzaży i filozoficznych podróży w głąb ludzkiej natury. Jej wiersze publikowane były w antologiach poezji pszczyńskiej i prezentowane w Radiu Katowice. Przez wiele lat swoją pasję i umiejętności prezentowała podczas spotkań Klubu Poczty Poetyckiej. Publikuje recenzje czytelnicze i cykle artykułów w "Głosie Pszczyńskim". Ważna dla lokalnej kultury jest też jej działalność historyczna - wydawnictwa książkowe o ważnych organizacjach, osobach czy wydarzeniach na ziemi pszczyńskiej. Wyróżniona za całokształt twórczości artystycznej i literackiej, promowanie historii i kultury ziemi pszczyńskiej oraz działalność historyczną, biograficzną i dziennikarską.

Bronisława Niesyto

Od urodzenia mieszka w Woli. Jest twórczynią i opiekunem artystycznym Amatorskiej Grupy Teatralnej w Woli. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami społecznymi i zespołami. Na podstawie wywiadów z  mieszkańcami napisała scenariusze i wyreżyserowała spektakle: m.in. „Zrękowiny”, „Poprawiny” (I nagroda na XX Festiwalu Folklorystycznym w gminie Miedźna, II m. na Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych), „Zimowy wieczór na Woli” (Grand Prix na Jurajskim Festiwalu Zespołów Ludowych w Koziegłowach), „Kiszyni kapusty” (nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”), „Herody”. Wszystkie prezentują autentyczne zwyczaje, stroje i stare sprzęty. Jest niestrudzoną animatorką kultury, która gromadzi, promuje i przekazuje przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej. Nagrodzona za upowszechnianie kultury, kultywowanie tradycji kultury ludowej - zwyczajów, obrzędów, strojów, gwary, melodii i pieśni ziemi pszczyńskiej.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie” z Frydku

W tym roku obchodzi 30-lecie działalności artystycznej. Obecnie kierownictwo muzyczne nad zespołem prawuje Zygmunt Pyrek. Od 2016 roku kierownikiem zespołu jest Jan Piłatyk. Tworzą go miłośnicy śląskiej mowy, tradycji, śpiewu i tańca. Celem jego działalności jest troska o kulturę swego regionu, ochrona kultury ludowej i podnoszenie jej znaczenia we własnym środowisku. Zespół prezentuje niestylizowany folklor górnośląski z okolic Pszczyny. Opracowanych mają ok. 100 pieśni regionalnych, zebranych i spisanych od najstarszych mieszkańców. Kultywują zwyczaje, obrzędy i obyczaje naszej ziemi. Od początku uczestniczą w „Wiciach” w Chorzowie, „Spotkaniach Pod Brzymem” w Pszczynie i „Śląskim Śpiewaniu”, przeglądach folklorystycznych, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Wyróżnieni za całokształt działalności, upowszechnianie kultury, kultywowanie tradycji kultury ludowej - zwyczajów, obrzędów, strojów, gwary, melodii i pieśni ziemi pszczyńskiej.

Młodzieżowy Chór "Per Spasso"

Został założony w 2014 roku z inicjatywy dyrygentki Katarzyny Machnik i rozpoczął swoją działalność w ramach bezpłatnych zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Celem chóru jest zachęcenie młodych ludzi do wykonywania muzyki chóralnej różnych epok i stylów. Obecnie śpiewają w nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pszczyńskiego oraz studenci śląskich uczelni. Chór uczestniczy w wielu koncertach i wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego. W czerwcu 2022 roku zaśpiewał podczas VIII edycji Konkursu Piosenki Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, gdzie zdobył I miejsce i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu patrona konkursu „Ave Maria”. W 2022 roku zdobył też II miejsce w kategorii zespołów w IX Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu.

Canticum Novum z Suszca

To dynamicznie rozwijający się chór, który kontynuuje tradycję scholi i chóru kameralnego „Canticum”. Od 2017 roku działa na powrót 4-głosowy skład mieszany chóru. Tworzą go uczniowie, studenci, osoby pracujące i dwoje dyrygentów - Szymon i Barbara Cichoniowie. Od 2016 roku należą do Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”. Uczestniczyli w 15 konkursach chóralnych, w 13 znaleźli się w gronie laureatów, trzykrotnie zdobyli Grand Prix. Szymon Cichoń został trzykrotnie uhonorowany tytułem najlepszego dyrygenta konkursu, a jego dwie kompozycje wykonane przez Canticum Novum otrzymały nagrodę specjalną. W 2022 roku obchodzili jubileusz 5-lecia istnienia. Sukcesy w 2022 roku: Złote Pasmo, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w ramach XV. Śląskiego Święta Pieśni Chóralnej Magnificat w Bytomiu-Bobrku w 2022 roku, nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta Szymona Cichonia na wyżej wymienionym konkursie oraz Srebrny Dyplom XVI Międzynarodowego Festiwalu im. H.M. Goreckiego „Rybnicka Jesień Chóralna”.

Stanisław Kokot

Mieszkaniec Pszczyny. Akompaniator w Zespole Integracyjno-Folklorystycznym „Folkowianie” (przy Ośrodku Matka Boża Różańcowa w Pszczynie), akordeonista w Zespole Regionalnym „Pszczyna”, akompaniator w Dziecięcym Zespole Regionalnym „Jedynka”, współtwórca i członek Kapeli „Pszczynioki”, obecnie noszącej nazwę Pszczyńskiej Orkiestry Ludowej, gdzie działa jako aktywny muzykant oraz wspomaga zajęcia z edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Społecznik - większość inicjatyw związanych z folklorem, w które jest zaangażowany, czyni z potrzeby serca.

Mirosław Lachowski

Mieszkaniec Pszczyny. Od 2019 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu muzyki kameralnej Musica da Chiesa. Jest organistą oraz nauczycielem muzyki, twórcą zespołu „Metrum i trzy czwarte”, działającego przy POPP Pszczyna. Współpracuje z wszystkimi chórami w powiecie - zarówno jako akompaniator, jak i aranżer oraz kompozytor. Niedawno współpracował z chórem „Ad Libitum” i brał udział w serii koncertów „Bankiet u Sanah” z solistką i orkiestrą w salach koncertowych całej Polski, m.in. we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Krakowie.

Grzegorz Maćkowski

Pomysłodawca utworzenia Muzeum Regionalnego w Goczałkowicach-Zdroju. Powołał je w 2016 r. wraz z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju w zabytkowym budynku sanatoryjnym „Wrzos”. Muzeum propaguje historię i zabytki kultury materialnej naszego regionu. Działalność Pana Grzegorza skupia się na upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kulturalnego naszej małej Ojczyzny. To właśnie on prowadzi działalność edukacyjną, współpracując z placówkami oświatowymi z Goczałkowic i z powiatu pszczyńskiego. Muzeum od początku swojej działalności organizuje wydarzenia jak m.in. Noc Muzeów, wystawy autorskie i tematyczne, projekty edukacyjne, inscenizacje historyczne.

Zuzanna Janosz

Pszczynianka, studentka V roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się głównie malarstwem, tworzy również video. Jej prace prezentowane były na wystawach w kraju i za granicą. Zdobyła Grand Prix Przeglądu Młodej Sztuki Impuls we Wrocławiu (2022) oraz wyróżnienie honorowe na 10. Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego - Rysować w Toruniu (2022). Jej prace były prezentowane podczas licznych wystaw przede wszystkim we Wrocławiu, ale także Krakowie czy Toruniu. W roku 2022/23 jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Wrocławia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej oraz stypendystką Rektora ASP we Wrocławiu.

Grupa dance performance IMPAKT

Zrzesza młode kobiety, które wyrażają siebie poprzez taniec. Należą do niej Zuzanna Folek, Klaudia Garbala, Natalia Kaczmarek, Melania Karpiel i Julia Scheibel. Instruktorem i opiekunem grupy jest Małgorzata Tomczyk, a miejscem spotkań jest siedziba Stowarzyszenia „take tam…” im. Artystów Międzywojnia. W 2022 roku grupa odnosiła sukcesy podczas licznych festiwali artystycznych. W XXIII Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Wiosna 2022 otrzymała tytuł laureata I stopnia w kategorii „Teatr Tańca”. Ważnym sukcesem było zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Skiba Dance 2022” we Wrocławiu. W ubiegłym roku dziewczyny przygotowały i zaprezentowały trzy spektakle teatru tańca. Obecnie rozpoczęły przygotowania do dwóch autorskich spektakli dance performance.

Bartłomiej Dzida z Łąki

Od 2014 roku prowadzi z sukcesem działalność edukacyjną. Zajęcia cieszą się popularnością w okolicznych szkołach i przedszkolach, każdego tygodnia uczestniczy w nich ok. 300 osób. To indywidualne zajęcia z gry na instrumentach, warsztaty muzyczne i rytmika. Swoją pasję i miłość do muzyki przekazuje innym. Podczas zajęć i w swoich projektach niejednokrotnie promował lokalną kulturę i historię m.in. grając wiele lat w Pszczyńskiej Orkiestrze Rozrywkowej czy w twórczości zespołu ANIOŁąKI, z którym w 2019 r. zdobył I. miejsce podczas festiwalu Nowe Spojrzenie w Bydgoszczy, co zaowocowało występem ze Stanisławem Soyką i Sound&Grace. Ich twórczość została uwieczniona na dwóch płytach, zabrzmiała w kilku stacjach radiowych promując Łąkę i Pszczynę. Laureat angażuje się w coroczny projekt „Sięgaj gwiazd”. Udziela się charytatywnie, ma za sobą wiele koncertów na rzecz osób potrzebujących.

Laura Borgieł

Wokalistka z Łąki jest uczennicą Studia Piosenki „Voice Pless” pod kierunkiem Barbary Brody-Malon. Jest laureatką licznych konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Doszła do półfinału programu muzycznego „The Voice Kids 5”. Jest laureatką VI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty” w Katowicach w 2022 roku.

Korneliusz Flisiak z Piasku

To absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest założycielem kilku pszczyńskich zespołów - The Flee, Dream Atlas i Koziguar, z którym odnosił liczne sukcesy. Jednym z nich jest wygrana w konkursie Antyfest Antyradia. Utwór jego autorstwa „Butterflies” był numerem 1. na Liście Przebojów Turbo Top Antyradia. Od najmłodszych lat jest zaangażowany w życie kulturalne powiatu. W 2022 roku otworzył w Piasku studio nagrań i prywatną szkołę muzyczną, gdzie oprócz produkcji i rejestracji nagrań, prowadzi również działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyróżniony za wydanie w 2022 roku płyty „Samotność” w projekcie sskjegg. Utwory były odtwarzane w programach z muzyką alternatywną na falach Polskiego Radia. Singiel „Ożyję” z płyty „Samotność” został numerem 1 na liście Fresh Finds Polska by Spotify. Z projektem sskjegg został też laureatem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu i tym samym wystąpił w Debiutach w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Wiktoria Urbaniec

Mieszkanka Kryr. Od wielu lat aktywnie udziela się w grupach teatralnych Stowarzyszenia „take tam…” im. Artystów Międzywojnia, a tym samym bierze udział w spektaklach przygotowywanych na różne imprezy o charakterze lokalnym. W roku 2022 odniosła sukcesy na arenie ogólnopolskiej i sferze indywidualnej. Indywidualnie przygotowała spektakl „Wicked. Monolog Złej Czarownicy z Zachodu”, a jej występ zdobył III nagrodę podczas XI Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego FARA 2022 (o charakterze międzynarodowym). Ten sam festiwal okazał się sukcesem także dla spektaklu „Małe rączki”, który przygotowała w duecie z Weronika Bryłą - zajęły I miejsce. Dodatkową nagrodą było stypendium semestralne w Szkole Aktorskiej ART.-PLAY. Ważnymi spektaklami w jej karierze były „Śniadanie u Tiffany’ego” oraz „Zosia z Szarego Miasta”.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości