Powiat pszczyński - podstrona

Pomoc konsumentom

Ważna informacja dla konsumentów

W ostatnim okresie do Biura Rzecznika wpływają liczne zapytania dotyczące tzw. oświadczenia o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku, a dokładniej oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które muszą złożyć gospodarstwa domowe, mali i średni przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy.

Linie energetyczne.

Złożenie oświadczenia jest konieczne, aby korzystać z wyższych limitów energii oraz z maksymalnej ceny prądu w 2023 roku.

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu 2023 - jakie dokumenty musisz złożyć?

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne będzie złożenie oświadczeń o spełnieniu warunków. I tak, odpowiednio:

 • rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
 • duże rodziny - skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty),
 • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu:

 • oryginalnej Karty Dużej Rodziny,
 • oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok.

Ważne!

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Wzory oświadczeń można znaleźć na stronach spółek energetycznych.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?

Zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, dokumenty należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

BARDZO WAŻNE

Gospodarstwa, którym nie przysługują podwyższone limity nie muszą składać oświadczenia. Będą one z urzędu korzystały z limitu 2,0 MWh.

Również, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh, czyli 69 groszy/kWh gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

(źródło: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Pomoc konsumentom

  Z seniorami o prawach konsumenta i nieodpłatnej pomocy prawnej

  Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pszczynie w ramach cyklicznych spotkań z seniorami spotkali się z członkami Klubu Seniora działającego przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie.

 • Pomoc konsumentom

  15 marca. Światowy Dzień Konsumenta

  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji warto przypomnieć nowe zasady zgłaszania reklamacji i obowiązujące od nowego roku przepisy dotyczące zawierania umów na pokazach i wycieczkach.