Powiat pszczyński - podstrona

Inwestycje

Na Miodowej prace idą pełną parą

We Frydku trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonywaniem sieci i frezowaniem pierwszego odcinka nawierzchni. Na placu budowy pracują trzy niezależne ekipy budowlane.

Trwająca przebudowa ul. Miodowej we Frydku. Dwie koparki stoją na drodze, trwają wykopy

Najbardziej zaawansowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej - wykonano je w 60%. Do tej pory zrealizowano także 30% robót teletechnicznych oraz związanych z układaniem sieci energetycznych. Na odcinku od posesji nr 171 do rejonu posesji nr 101 została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu - droga w tym fragmencie została zamknięta, ale dojazd do posesji jest zapewniony. Na tym 250-metrowym odcinku jezdni trwa frezowanie nawierzchni i wykonywana będzie nowa podbudowa.

Rozbudowa ul. Miodowej we Frydku objęła 2,5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zakres prac jest szeroki. Roboty polegają na przebudowie jezdni do szerokości 5,5 m, budowie i rozbudowie oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowie chodnika dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz pozostałe roboty towarzyszące.

Barbara Bandoła, starosta pszczyńska podkreśla, że wzdłuż ulicy Miodowej powstała gęsta zabudowa jednorodzinna, a podczas konsultacji rozbudowa drogi i budowa bezpiecznego ciągu pieszego była priorytetem dla lokalnej społeczności. - Poprzez inwestycję, którą Powiat realizuje dzięki bardzo dobrej współpracy z Gminą Miedźna poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego - zaznacza starosta.

Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Najniższa kwota złożona w przetargu wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład własny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Inwestycje

  Pół kilometra nowego chodnika

  Na ukończeniu są roboty związane z budową chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Przy drodze powiatowej powstaje pół kilometra bezpiecznego ciągu dla pieszych.

 • Inwestycje

  Powstaje nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców i seniorów

  W Woli przy ul. Poprzecznej na niezagospodarowanym do tej pory terenie należącym do Powiatu Pszczyńskiego powstaje strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji. Jeszcze w czerwcu będzie można skorzystać z siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, altany czy punktu naprawy rowerów.

 • Inwestycje

  Roboty przy przebudowie ul. Miodowej nie zwalniają tempa

  We Frydku trwają prace związane z przebudową ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku.