Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Zadanie pn. Organizacja dobroczynnego przedstawienia teatralnego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja dobroczynnego przedstawienia teatralnego złożonej przez Fundację Edukacja+Terapia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Edukacja+Terapia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 8 marca 2023 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

W przypadku trudności z odczytaniem skanu oferty, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl).

Do pobrania:

Skan uproszczonej ofert - Organizacja dobroczynnego przedstawienia teatralnego, format pliku: PDF, rozmiar: 326.16 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.11 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Organizacje pozarządowe

    Konkurs grantowy: 6 tys. zł dla organizacji

    Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.