Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Wsparcie dla szpitala

3 mln zł wyniosła pomoc Powiatu Pszczyńskiego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie w 2022 roku. 222 tys. zł to łączne wsparcie gmin. Część samorządów przekaże dotacje także w bieżącym roku.

Wnętrze poczekalni pracowni endoskopii w szpitalui w Pszczynie. nA KRZESŁACH SIEDZĄ PACJENCI.
Nowa poczekalnia dla pacjentów pracowni endoskopii • fot. Szpital Joannitas w Pszczynie

Wsparcie udziałowców szpitalnej spółki

W 2022 roku Powiat Pszczyński - większościowy udziałowiec szpitalnej spółki przeznaczył z własnego budżetu niemal 2,3 mln zł na wsparcie działalności placówki. Gmina Pszczyna - udziałowiec mniejszościowy - przeznaczyła na ten cel 167 tys. zł. Powiat za ok. 700 tys. zł przeprowadził też 2. etap modernizacji instalacji wodociągowej w budynku szpitala.

Gminy wspierają szpital

Dzięki współpracy części gmin i Powiatu Pszczyńskiego w pszczyńskim szpitalu zostały wykonane remonty i zakupy. Dotację w wysokości 35 tys. zł przekazała Gmina Suszec na utworzenie poczekalni dla pacjentów pracowni endoskopii.

Gmina Pawłowice udzieliła dotacji w wysokości 20 tys. zł na zakup 40 szafek szatniowych. Nieużytkowane do tej pory pomieszczenie odcinka gospodarczego zostało odświeżone i powstała w nim szatnia dla pracowników Oddziału chorób wewnętrznych.

Wnętrze szatni oddziału chorób wenętrznych. W pomieszczeniu znajdują się szafki na ubrania
Nowa szatnia dla pracowników Oddziału chorób wewnętrznych • fot. Szpital Joannitas w Pszczynie

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedźnej dzięki uprzejmości Gminy Miedźna odmalowali ściany nowo utworzonego odcinka ginekologicznego oraz głównego korytarza pierwszego piętra pawilonu diagnostycznego.

Wsparcia finansowego na zakup wózków transportowych dla pacjentów Szpitala, w wysokości 28 tys. zł udzieli Gmina Goczałkowice-Zdrój. Wózki trafią do szpitala w bieżącym roku.

Dotację w wysokości 20 tys. zł w obecnym roku przeznaczy Gmina Kobiór na dofinansowanie mobilnego modułowego stanowiska do zaawansowanej przyrządowej resuscytacji z możliwością wykonania defibrylacji.

Starosta Barbara Bandoła podkreśla, że Powiat Pszczyński jako główny udziałowiec spółki prowadzącej szpital dąży do szerokiego sojuszu wokół szpitala, a wsparcie gmin ma znaczenie, bo pacjentami placówki są mieszkańcy każdej gminy wchodzącej w skład powiatu. - Nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby szpital mógł za środki ze składek Narodowego Funduszu Zdrowia utrzymać bieżącą działalność - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. - Pierwszym krokiem było wprowadzenie szpitala do tzw. sieci szpitali, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - dodaje.

Pszczyński szpital funkcjonuje w tzw. sieci od 1 stycznia 2023 r. Wcześniej pszczyńska placówka była wykluczona z regulacji prawnych niosących dla szpitali w sieci korzyści finansowe.

- Rok 2022 był trudny dla finansów szpitala, bo na początku w związku z pandemią otrzymywał kontrakt w wysokości 2,6 mln zł miesięcznie. Kontrakt z każdym kwartałem wzrastał i w grudniu wyniósł 3,9 mln zł. Zależało nam na tym, żeby ryczałt w ramach sieci szpitali był minimum na poziomie kontraktu z końca 2022 roku. I to się udało. Daje to szansę na osiągnięcie bardziej płynnego finansowania bieżącej działalności placówki - podkreśla starosta.

Plany w zakresie rozwoju szpitala

Konieczne jest dalsze wspieranie szpitala i umacnianie jego pozycji w regionie. Plany Powiatu Pszczyńskiego na kolejne lata są związane przede wszystkim z realizacją kolejnych etapów inwestycji związanych z poprawą systemu wentylacji i remontem instalacji wodociągowej w budynku szpitala. Ambitne zamierzenia na nadchodzący czas ma Zarząd szpitalnej spółki w zakresie zwiększania dostępności świadczeń dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Działania zmierzają w kierunku utworzenia pododdziału udarowego, doposażenia pracowni endoskopii, remontu sali operacyjnej oraz pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz kolejnych poradni.

Kolaż czterech zdjęć przedstawiający zbiornik i zestaw hydroforowy.
W ubiegłym roku zakończony został 2. etap modernizacji instalacji wodociągowej w budynku szpitala

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Środki dla organizacji na zadania dla zdrowia mieszkańców

    Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyznał środki organizacjom pozarządowym, które jeszcze w tym roku zrealizują kilkanaście inicjatyw skierowanych do mieszkańców powiatu - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

  • Zdrowie

    Wyniki otwartego konkursu ofert

    Uchwałą nr 19/6/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. powierzono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz przyznano środki finansowe na ten cel w 2024 roku.