Przedsiębiorczość

640 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd pracy w Pszczynie otrzymał ponad 640 tys. zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków o środki na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców prowadzony będzie od 30 do 31 stycznia.

Budynek z licznymi oknami, na którym widnieje napis Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Do budynku o jasnej elewacji prowadzi przejście dla pieszych.

- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możemy przekazać na podwyższenie kwalifikacji pracowników i pracodawców. Można wnioskować o dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, czy np. studiów podyplomowych. Wnioski muszą być zgodne z priorytetami ogłoszonymi przez Ministra ds. Pracy - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30 stycznia 2023 r. od godz. 7.30 do 31 stycznia 2023 r. do godz. 14.00.

Zgodnie z ogłoszonymi priorytetami Ministra ds. Pracy w 2023 roku środki KFS będą przeznaczone na:

 • priorytet PM/1 - wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • priorytet PM/2 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 • priorytet PM/3 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • priorytet PM/4 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
 • priorytet PM/5 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 • priorytet PM/6 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Powiatowy Urząd Pracy będzie przyznawał wsparcie pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z priorytetów Ministra ds. Pracy obowiązujących w roku 2023.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie otwiera się w nowym oknie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub 32 210 27 47.
Aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce "druki do pobrania" otwiera się w nowym oknie.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP- przez portal PRACA.GOV.PL (wybierając Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU),
 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie EPUAP - /PUPPszczyna (wybierając Katalog spraw/ Sprawy ogólne/ Pismo ogólne do podmiotu publicznego),
 • pisemnie - składając wniosek wraz z załącznikami w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie ul. Dworcowa 23;
 • pisemnie - przesyłając wniosek wraz z załącznikami tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Pszczyna.

(źródło: PUP Pszczyna)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Przedsiębiorczość

  Przedsiębiorcy skorzystali z wiedzy ekspertów

  Właściciele lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczyli w kolejnym Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego. Podczas spotkania poznali najważniejsze źródła finansowania działalności firmy w 2023 roku.

 • Przedsiębiorczość

  Młodzi wystartowali z własnymi firmami

  Osoby poniżej 30. roku życia to potencjał powiatu pszczyńskiego. Są kreatywni i pełni pasji. Jeżeli ułatwi im się start, świetnie radzą sobie jako przedsiębiorcy. Dlatego to właśnie młodym ludziom przed 30-tką Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie dedykował pilotażowy projekt „Na miejsca. Gotowi. Start(up)!”. 10 osób z ciekawymi pomysłami otrzymało wsparcie na rozwój własnej firmy.