Powiat pszczyński - podstrona

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia
9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, w dniach od 13 stycznia 2023 r. do 23 stycznia 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023