Powiat pszczyński - podstrona

Nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Niebawem poszerzy się lista produktów oznaczonym znakiem jakości „Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej”. Ruszył drugi nabór wniosków o przyznanie certyfikatu cennym lokalnie produktom - tradycyjnym, naturalnym, wytwarzanym rękami producentów z dbałością o najmniejszy detal. Wnioski można składać do końca stycznia 2023 r.

Grupa osób stoi w sali sesyjnej starostwa powiatowego.
Lokalni producenci, których produkty otrzymały znak jakości.

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej to znak, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktów. Decydując się przejść proces certyfikacji, producenci muszą spełnić kryteria i poddać się ocenie komisji certyfikacyjnej.

W wyniku pierwszej certyfikacji znak jakości przyznano 26 produktom wytwarzanym przez 13 lokalnych producentów. W tym gronie znalazły się m.in. produkowane w domowych zagrodach sery kozie i krowie, borowina i solanka z goczałkowickich złóż, miody, mydła, woreczki z lawendą, chleb, pasztet z gęsiną, kopy pszczyńskie, rolada śląska z kluskami i modro kapusta, czepidło, jaja oraz pszczyńskie grzybki.

- Dostrzegamy wyjątkową wartość miejsca, w którym mieszkamy i pracę ludzi, którzy stanowią o sile naszego powiatu. Produkty oznaczone lokalną marką to świadectwo aktywności, działalności i pasji naszych mieszkańców - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński i dodaje, że lokalni producenci z pasją i przekonaniem włączyli się w tworzenie marki, współpracując przy tworzeniu jej zasad, uczestnicząc w wielu wydarzeniach i wspierając się wzajemnie, wykorzystując i promując produkty pozostałych wytwórców.

Kolaż zdjęć produktów certyfikowanych Lokalną Marką Ziemi Pszczyńskiej
Produkty oznakowane lokalną marką

W ramach projektu Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej lokalni producenci promowali swoje produkty na wydarzeniach w naszym powiecie oraz za granicą. Powstała strona internetowa lokalnej marki otwiera się w nowym oknie oraz materiały reklamowe. - Zależało nam na tym, żeby w promocję lokalnych produktów włączyły się gminy i to się udało - promujemy powiat i gminy wysokiej jakości produktami wytwarzanymi na ziemi pszczyńskiej podczas wielu wydarzeń, ale także podczas naszej codziennej pracy - mówi Damian Cieszewski i wymienia plany na przyszły rok związane z Lokalną Marką Ziemi Pszczyńskiej. Dotyczą one zwłaszcza organizacji nowych imprez, np. Wielkanocnego Jarmarku Świątecznego oraz częstszych, cyklicznych wydarzeń, podczas których producenci będą oferować swoje produkty. W przyszłym roku zostaną także uruchomione sklepiki z markowymi produktami.

Nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Zapraszamy lokalnych twórców i producentów z terenu powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich produktów.

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli wnioskodawca oraz produkt (grupa produktów) spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte w zał. nr 1 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

Wnioski (zał. nr 2 lub zał. nr 4 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - pokój nr 7).

Wszystkie dokumenty można pobrać poniżej lub otrzymać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7). Dodatkowe informacje związane z naborem można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.

Produkty z różą

Znakiem marki jest róża pszczyńska, która znajdowała się na strojach ludowych, np. zapaskach. To typowy element haftu, który występuje tylko na ziemi pszczyńskiej. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Producenci podpisując umowę na używanie znaku jakości zobowiązują się do przestrzegania zasad używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej i ciągłego spełniania kryteriów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie marki.

Koordynatorem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej jest Powiat Pszczyński. Celem marki jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, ludzi zaangażowanych w rozwój regionu oraz promowanie walorów ziemi pszczyńskiej.

Do pobrania:

Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.6 KB
Załącznik nr 1 - Kryteria certyfikacji w ramach Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 114.02 KB
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.01 KB
Załącznik nr 3 - Wniosek o ponowne przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 113.77 KB
Załącznik nr 4 - Wniosek o honorowe przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 109.61 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy o używaniu Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOC, rozmiar: 161.5 KB
Załącznik nr 6 - Wzór certyfikatu nadania lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 155.77 KB
Załącznik nr 7 - Księga identyfikacji wizualnej znaku Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: PDF, rozmiar: 8.65 MB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Nowe markowe produkty na ziemi pszczyńskiej

    Oferta Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej wzbogaciła się o kolejne 33 lokalne produkty i charakterystyczne dla naszego powiatu. Specjały wyróżnione certyfikatem będzie można poznać w najbliższy weekend podczas Jarmarku Wielkanocnego w pszczyńskim skansenie.