Ogólne

Powiat sprzedał działkę pod Terenowy Oddział Krwiodawstwa. Nowa lokalizacja już w wakacje?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach jest już właścicielem nieruchomości w okolicach pszczyńskiego szpitala. W najbliższych tygodniach rozpocznie się rozbiórka znajdującego się na działce budynku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w wakacje krwiodawcy z powiatu pszczyńskiego będą mogli oddawać krew w nowej lokalizacji.

Starosta, członek zarządu oraz dyrektorzy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa stoja przed działką, na której powstanie nowa siedziba oddziału terenowego krwiodawstwa w Pszczynie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach jest już właścicielem nieruchomości przy ul. Antesa. Na zdjęciu od lewej: członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły, starosta Barbara Bandoła, dyrektor RCKiK Stanisław Dyląg oraz zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, Michał Szafrański

W poniedziałek, 7 listopada starosta Barbara Bandoła, członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły oraz dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Stanisław Dyląg złożyli podpisy na akcie notarialnym. Tym samym dokonano sprzedaży nieruchomości przy ul. Antesa, w okolicy pszczyńskiego szpitala na rzecz RCKiK. Dotychczasowym właścicielem działki i znajdującego się na nim budynku był Powiat Pszczyński. Władze powiatu postanowiły odpowiedzieć na apel dyrektora RCKiK i rozwiązać problemy pszczyńskich krwiodawców.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od wielu miesięcy szukało działki pod nowy Terenowy Oddział krwiodawstwa w Pszczynie. Aby pozyskać środki z Ministerstwa Zdrowia, konieczne było posiadanie nieruchomości na własność. Obecna siedziba mieści się w pomieszczeniach budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bednorza. Jest to jeden z najprężniejszych punktów w regionie, miesięcznie krew oddaje tu nawet 1000 osób. A pomieszczenia są zbyt ciasne, by przyjąć aż tylu chętnych dawców, którzy z powodu braku poczekalni stoją na przed budynkiem niezależnie od warunków atmosferycznych. Są problemy z parkowaniem, a kolejka ustawia się już od wczesnych godzin porannych.

Działka i zlokalizowany na niej stary, parterowy budynek przy ul. Antesa
Działka przy ul. Antesa, na której stanie budynek modułowy. RCKiK dokona rozbiórki nieużytkowanego od lat budynku.

- Dzięki naszej decyzji mieszkańcy powiatu pszczyńskiego zyskają stałą siedzibę dla punktu krwiodawstwa w Pszczynie, który nie będzie musiał się już tułać po różnych lokalizacjach. Dajemy szansę rozwoju instytucji działającej w ochronie zdrowia na terenie służącym w całości tym celom. Jednocześnie zostanie zagospodarowany teren, na którym obecnie znajduje się nieestetyczny obiekt przeznaczony do rozbiórki lub generalnego remontu - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wcześniej zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Antesa 11 a wyraziła Rada Powiatu Pszczyńskiego. Jednocześnie radni zdecydowali o udzieleniu 40% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, którą rzeczoznawca wycenił na 489 tys. zł.

Zgodnie z zapisami aktu notarialnego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przeznaczy nieruchomość na siedzibę Terenowego Oddziału w Pszczynie. Podstawowym zadaniem RCKiK będzie pobór krwi oraz jej wydawanie do podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Ze względu na udzieloną bonifikatę, zostało ustanowione prawo pierwokupu nieruchomości - gdyby RCKiK w przyszłości podjęło decyzję o sprzedaży działki, pierwszeństwo będzie miał Powiat Pszczyński.

Nowy punkt w Pszczynie powstanie w systemie, który pozwoli najszybciej poprawić warunki dla pszczyńskich krwiodawców. - W najbliższym czasie ogłosimy postępowania przetargowe na rozbiórkę znajdującego się na działce budynku oraz na budowę budynku modułowego, w którym znajdzie się nowa siedziba Terenowego Oddziału w Pszczynie. Jeżeli zgłoszą się wykonawcy i wszystko pójdzie zgodnie z planem, są szanse, że już w wakacje przyszłego roku będziemy pobierać krew w nowej lokalizacji w Pszczynie - mówi Michał Szafrański, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych RCKiK w Katowicach. - Warunki dla krwiodawców będą tu komfortowe. Budynek będzie miał ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, powstanie w nim poczekalnia. Zagospodarujemy otoczenie działki - wybudujemy parking, posadowimy ławki i nasadzimy zieleń - dodaje.

Prawie 3 tysiące zarejestrowanych honorowych dawców z naszego terenu w bardzo istotny sposób pomaga zabezpieczać składniki krwi niezbędne do przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez podmioty lecznicze. A na Śląsku dokonuje się najwięcej operacji i zabiegów transplantacji narządów: serca, płuc, płuco-serca, wątroby, nerek, a także przeszczepienia szpiku.

budynek regionalnego centrum krwiodawstwa w pszczynie
Terenowy Oddział Krwiodawstwa w Pszczynie nie ma poczekalni. Krwiodawcy muszą czekać na zewnątrz niezależnie od warunków atmosferycznych - upału, mrozu czy deszczu...

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Noworoczny Turniej Badmintona

    UKS Plesbad Pszczyna zaprasza na 24. Noworoczny Turniej Badmintona. W sobotę, 11 lutego zagrają dorośli, a następnego dnia w rywalizacji uczestniczyć będą dzieci.

  • Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa"

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.