Powiat pszczyński - podstrona

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu pszczyńskiego w 2023 roku, w dniach od 24 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (www.bip.powiat.pszczyna.pl) otwiera się w nowym oknie oraz na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.powiat.pszczyna.pl).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości