Organizacje pozarządowe

„Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 11 listopada 2022 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu
i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Do pobrania:
Skan uproszczonej oferty - „Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia, format pliku: PDF, rozmiar: 183.45 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.14 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości