Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Wykazu Przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego” i ustanowieniu nowych przystanków autobusowych na terenie gmin Goczałkowice Zdrój oraz Pszczyna, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie otwiera się w nowym oknie

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości