Ogólne

100 tys. złotych dofinansowania dla Powiatu Pszczyńskiego

Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Środki w wysokości 100 tys. złotych zostaną przeznaczone na działania związane z cyfrowym rozwojem oraz zwiększeniem cyberbezpieczeństwa.

Dłonie na klawiaturze w rogu napis cyfrowy powiat.
Logotypy projektu "Cyfrowy Powiat"

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie poprzez wdrożenie systemu do zarządzania dokumentami, sprawami i integracji z formularzami elektronicznymi oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

- Staramy się sukcesywnie odchodzić od dokumentów papierowych, stąd chcemy unowocześnić system elektronicznego obiegu dokumentów. Sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - mówi starosta Barbara Bandoła i dodaje, że realizacja projektu ułatwi mieszkańcom dostęp do usług za pośrednictwem Internetu.

Zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych zapewni jeszcze lepszą ochronę danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Pszczynie. - To jeden z naszych priorytetów, zwłaszcza teraz, w czasie, kiedy tak często stają się obiektem cyberkradzieży - dodaje.

Powiat Pszczyński na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych. Dotacja wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Na bieżąco monitorują jakość powietrza

    Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.