Zdrowie

Hospicjum w projekcie badawczym

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn. „Hospicjum może więcej - opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

Kobiety podczas szkolenia na sprzęcie medycznym.
fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

Dofinansowanie działań w wysokości 100 tys. zł pozwala na objęcie opieką 16 chorych z 12 sołectw gminy Pszczyna. Każdy z nich będzie mógł uzyskać pomoc interdyscyplinarnego zespołu, tj. lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekunki. − Dzięki zaangażowaniu wszystkich specjalistów zadbamy o szeroko pojęty dobrostan chorego, począwszy od stanu zdrowia po toaletę i pielęgnację ciała, właściwe odżywianie, a jeśli tylko będzie to możliwe, także ruch i aktywizację chorego w życiu społecznym i rodzinnym − wyjaśnia Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Usługami zdrowotnymi i społecznymi mogą być objęte osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, wymagające pomocy opiekunów. Opieka zgodnie z przyjmowanym dla każdego chorego Indywidualnym Planem Opieki będzie prowadzona z uwzględnieniem bieżących potrzeb podopiecznego.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otwiera się w nowym oknie.

Działania realizowane przez pszczyńskie hospicjum są częścią ogólnopolskiego projektu pn. „Skalowanie innowacji społecznej - opieka domowa na terenach wiejskich”. Autorem innowacyjnego modelu opieki domowej na terenach wiejskich jest Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, które ze względu na wyludniające się tereny Podlasia często styka się w swojej pracy z osobami w sędziwym wieku, wymagające stałej opieki w swoim miejscu zamieszkania.

Model ten łączy ze sobą działania zarówno z obszaru opieki społecznej, jak i ochrony zdrowia - zajmuje się jednocześnie wspieraniem osób zależnych w ich lokalnej społeczności i unikaniem tak długo jak to jest możliwe, umieszczania ich w domach pomocy społecznej lub hospicjach stacjonarnych.

Hospicjum w Pszczynie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków włączonych do projektu w całym kraju, a zrealizowane przez organizację działania posłużą do przetestowania modelu i wypracowania w przyszłości nowego systemowego rozwiązania, które pozwoli skuteczniej niż do tej pory docierać ze wsparciem do mieszkańców terenów wiejskich potrzebujących pomocy każdego dnia.

(źródło: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 3 - 9 września

  52 nowe potwierdzone przypadki zakażeń oraz brak zgonów - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

 • Zdrowie

  W szpitalu otwarto poradnię anestezjologiczną

  Porad­nia anestezjo­log­iczna w pszczyńskim szpitalu w każdą środę w godz­i­nach 9.00−14.00 ofer­uje kon­sul­tację z lekarzem spec­jal­istą, który dokład­nie objaśni pro­cedury anestezjo­log­iczne oraz indy­wid­u­al­nie dobierze rodzaj znieczu­le­nia do zabiegu.