Ogólne

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które pozwalają rozwijać ich pasje i talenty

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie prowadzi różnorodne, bezpłatne zajęcia pozaszkolne dla uczniów podstawowych i ponadpodstawowych szkół powiatu pszczyńskiego. Trwają zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Dzieci podczas zajęć tanecznych.

W nowym roku szkolnym Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej uruchomiło nowe bezpłatne zajęcia pozaszkolne. Działalność rozpocznie koło projektowania graficznego i multimediów. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprowadzi Tadeusz Janosz.

Na początku uczniowie zapoznają się z teoretycznymi podstawami projektowania graficznego, niezbędnymi do realizacji projektów praktycznych. Zdobytą wiedzę będą mogli zastosować podczas ćwiczeń, wykonując zadania. Po opanowaniu podstawowej wiedzy przystąpią do realizacji projektów praktycznych. Zajmą się m.in. projektowaniem produktów reklamowych dla firm, tworzeniem grafik do mediów społecznościowych. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z fotografią (np. retuszem, fotomontażem) oraz multimediami (m.in. prosty montaż wideo, filmowanie z użyciem drona). Zajęcia będą odbywać się w pracowniach informatycznych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

Działalność rozpoczyna też koło młodego przyrodnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudołtowicach, koło regionalne „Na tropie małych i wielkich tajemnic” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Izbie Tradycji w Łące oraz koło języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie prowadzi kilkadziesiąt kół i zajęć pozaszkolnych m.in. koło młodego plastyka, koło matematyczne, koło języków obcych - zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, koło historyczne, koło humanistyczne, koło sportowo-rekreacyjne - zajęcia judo, rowerowe, szachowe i turystyczno-krajoznawcze, koło taneczno-wokalne, koło wokalno-instrumentalne - zajęcia gry na perkusji oraz koło techniczne - zajęcia z lego robotyki. W kołach mogą uczestniczyć również uczniowie spoza szkół, w których prowadzone są zajęcia.

Zapisy na bezpłatne zajęcia organizowane przez POPP w Pszczynie prowadzone są mailowo - biuro@popppszczyna.pl i telefonicznie - 517 067 500.

Lista bezpłatnych zajęć pozaszkolnych

Koło młodego plastyka

 • ZSP w Czarkowie - prowadząca: Anna Haka-Otręba,
 • ZSP w Jankowicach, SP 7 w Ćwiklicach, SP 5 w Pszczynie - prowadząca: Marcelina Deka,
 • ZS Specjalnych nr 3 w Pszczynie - prowadząca: Magdalena Kunysz-Pudełko,
 • ZSP w Studzienicach - prowadząca: Maria Bartas.

NOWOŚĆ! Koło młodego przyrodnika

ZSP w Rudołtowicach - prowadząca: Elżbieta Konieczny

Koło matematyczne

 • PZS 1 w Pszczynie - prowadząca: Sabina Hankus,
 • CWDiR Przystań - prowadząca: Anna Kaczmarek.

Koło języków obcych

 • język angielski - CWDiR Przystań - prowadzący: Leszek Kondzielnik,
 • język niemiecki - PZS 2 w Pszczynie - prowadząca: Beata Wituła,
 • język francuski - ZS nr 1 w Pszczynie - prowadząca: Alina Jawroska.

NOWOŚĆ! Koło języka angielskiego

PZS 1 w Pszczynie - prowadząca: Anna Wyrobek

Koło historyczne

 • I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie - prowadzący: Stanisław Janosz i Agnieszka-Chlebek Rolska,
 • ZSP w Łące - prowadząca: Agnieszka-Chlebek Rolska.

Koła humanistyczne

 • język polski i filozofia - I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie - prowadząca: Barbara Wawrzyczek,
 • język polski - CWDiR Przystań - prowadząca: Urszula Ryguła,
 • PZS 2 w Pszczynie - prowadzące: Ewa Wanot i Magdalena Szczyrbowska.

Koło sportowo-rekreacyjne

 • zajęcia judo dla dzieci i młodzieży - prowadząca: Anna Żemła-Krajewska - mała salka w ZS nr 1 w Pszczynie,
 • zajęcia rowerowe (grupa początkowa, grupa kolarska) - prowadzący: Rafał Sekta i Wojciech Magulski - zajęcia przy SP w Kobielicach,
 • zajęcia strzelectwa sportowego dla dzieci i młodzieży - prowadząca: Alicja Chrapkiewicz - strzelnica PZS2 i Bractwa Kurkowego w Pszczynie,
 • zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży - prowadzący: Paweł Więcek - SP 6 w Pszczynie i SP 1 w Goczałkowicach-Zdrój,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry drużynowe, ścianka wspinaczkowa) - prowadząca: Marta Mroczka - Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, SP2 w Woli,
 • zajęcia turystyczno-krajoznawcze - prowadząca: Danuta Abramowicz-Heczko - dla uczniów ZSP w Radostowicach.

Koło regionalne - prowadząca: Danuta Abramowicz-Heczko

 • dziecięcy zespół regionalny Radość z ZSP w Radostowicach,
 • dziecięcy zespół regionalny Jedynka z SP1 w Pszczynie,
 • dziecięcy zespół regionalny Goczałkowice z SP1 w Goczałkowicach

NOWOŚĆ! Koło regionalne „Na tropie małych i wielkich tajemnic”

ZSP i Izba Tradycji w Łące - prowadząca: Agnieszka-Chlebek Rolska

Koło taneczno-wokalne

SP1 w Goczałkowicach-Zdroju - prowadząca: Gabriela Wrzoł

Koło wokalno-instrumentalne

 • projekt muzyczny Churtownia - prowadząca: Joanna Gryz - ILO w Pszczynie,
 • zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży - prowadząca: Joanna Gajda - ILO w Pszczynie,
 • dziecięcy chór Piano-Forte - prowadząca: Katarzyna Machnik - ZSP w Radostowicach,
 • dziecięcy zespół fletowy - prowadząca: Katarzyna Machnik - ZSP w Radostowicach,
 • młodzieżowy chór Per Spasso - prowadząca: Katarzyna Machnik - ZSP w Radostowicach,
 • zajęcia taneczno-umuzykalniające - prowadzące: Katarzyna Machnik i Danuta Abramowicz-Heczko - ZSP w Radostowicach,
 • projekt muzyczny Metrum i Trzy Czwarte - prowadzący: Mirosław Lachowski - ILO w Pszczynie,
 • zajęcia gry na perkusji - prowadzący: Kajetan Adamczyk - ILO w Pszczynie.

Koło techniczne

 • NOWOŚĆ! Koło projektowania graficznego i multimediów - prowadzący: Tadeusz Janosz - PZS nr 2 w Pszczynie,
 • zajęcia lego robotyki dla dzieci ze szkół podstawowych - prowadzący: Henryk Brandys - SP1 w Pszczynie, SP2 w Pawłowicach.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Na bieżąco monitorują jakość powietrza

  Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.