Ogólne

Zagrają o Puchar Starosty Pszczyńskiego

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza do udziału w Turnieju Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Pszczyńskiego, który odbędzie się w sobotę 8 października.

Baner - nazwa zawodów i siatkarze - kobieta i mężczyzna.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z mieszkańców powiatu pszczyńskiego (w każdej drużynie dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednego zawodnika spoza terenu powiatu pszczyńskiego), którzy ukończyli 16 rok życia.

Każdy zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników lub zawodniczek, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZPS lub inny wojewódzki związek piłki siatkowej. W trakcie trwania meczu na boisku musi przebywać minimum jedna zawodniczka.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów, a rywalizacja odbywać się będzie na trzech boiskach. Wszystkie szczegółowe informacje zajdziecie w regulaminie wydarzenia otwiera się w nowym oknie.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „Turniej Siatkówki” do 2 października. W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy. Wpisowe do turnieju w wysokości 150 zł należy uiścić do 2 października (przelewem na konto BS 26 8448 0004 0030 9145 2000 0001 lub osobiście w biurze Ośrodka (w godzinach od 7.00 do 15.00).

W ramach wpisowego organizator zapewnia: rozgrywki sportowe, opiekę sędziowską, medyczną i techniczną, puchary i statuetki dla najlepszych oraz nagrody rzeczowe. Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godzinę 9.00.

Wszyscy niepełnoletni, którzy chcą wziąć udział w turnieju, muszą bezwzględnie dostarczyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zawodach otwiera się w nowym oknie.

(źródło: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Na bieżąco monitorują jakość powietrza

    Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.