Zdrowie

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022, w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 6 września 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie otwiera się w nowym okniena stronie internetowej powiatu pszczyńskiego

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Hospicjum w projekcie badawczym

  Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn. „Hospicjum może więcej - opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 3 - 9 września

  52 nowe potwierdzone przypadki zakażeń oraz brak zgonów - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  W szpitalu otwarto poradnię anestezjologiczną

  Porad­nia anestezjo­log­iczna w pszczyńskim szpitalu w każdą środę w godz­i­nach 9.00−14.00 ofer­uje kon­sul­tację z lekarzem spec­jal­istą, który dokład­nie objaśni pro­cedury anestezjo­log­iczne oraz indy­wid­u­al­nie dobierze rodzaj znieczu­le­nia do zabiegu.