Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022, w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 6 września 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie otwiera się w nowym okniena stronie internetowej powiatu pszczyńskiego

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023, w dniach od 6 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

  • Zdrowie

    Powiat Pszczyński wspiera krwiodawców

    Do stacji krwiodawstwa w Pszczynie oraz klubu krwiodawców w Woli przekazane zostały zakupione przez Powiat Pszczyński zestawy słodyczy i gadżety.