Dla niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line do wypełnienia, której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Link do ankiety otwiera się w nowym oknie jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości