Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Pszczyna, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2096/17 o powierzchni 0,1587 ha.
 2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Powiatu Pszczyńskiego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00039279/5.
 3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, działka 2096/17 znajduje się na terenie usług publicznych (symbol planu - B7.Up
 4. Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 489.000,00 zł. Kwota bonifikaty o wartości 40% wynosi 195.600,00 zł wówczas proponowana cena sprzedaży wynosi 293.400,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/367/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.
 5. Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/366/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie nieruchomości następuje na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
 6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.