Oświata

Kolejni nauczyciele mianowani w powiatowych szkołach

Nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Troje nauczycieli mianowanych wraz z starostą, wicestarostą i naczelnik wydziału pszczyńskiego starostwa.

W gronie nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego znaleźli się: Joanna Pasławska z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie, Marcela Rożnawska z Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz Adam Gaszczyk z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

Nauczyciele złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski oraz naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna Świerkot-Żmij pogratulowali nauczycielom kolejnego ważnego momentu w karierze zawodowej. - Akt nadania stopnia awansu zawodowego świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych, które są niezbędne w jego codziennej pracy. Bardzo doceniamy zaangażowanie i to, że nasi nauczyciele ciągle się rozwijają - mówi starosta Barbara Bandoła życząc pedagogom dalszego zapału, pasji i umiejętnego budowania relacji z uczniami.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Na bieżąco monitorują jakość powietrza

    Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.

  • Oświata

    W PZS nr 2 w Pszczynie o zrównoważonym rozwoju w edukacji

    W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja PILGRIM pn. „Zrównoważony rozwój w edukacji - przykłady dobrych praktyk”, w której uczestniczyli goście z Austrii i Polski.