Środowisko

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wód, st. 1.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.08. do godz. 00:00 dnia 26.08.2022

Obszar: Mała Wisła, Przemsza, Soła wraz z kaskadą zbiorników (śląskie)

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Pszczynce w profilu Mizerów Borki w przypadku wystąpienia opadów burzowych, poziom wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

(źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i 
Opracowań Hydrologicznych w Krakowie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Środowisko

    Ostrzeżenie o burzach z gradem i upałach

    IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Dla powiatu pszczyńskiego obowiązuje ostrzeżenie o burzach z gradem, st. 1 i upałach, st. 1.