Zdrowie

O finansowych skutkach ustawy dla szpitali powiatowych

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie poświęcone kondycji finansowej szpitali.

Wnętrze sali w pałacu kultury i nauki w Warszawie, uczestnicy spotkania.
fot. Związek Powiatów Polskich

W konferencji uczestniczyło kilkuset przedstawicieli samorządów oraz dyrektorzy i prezesi szpitali zaniepokojonych sytuacją w polskim szpitalnictwie. Spotkanie poświęcone było skutkom finansowym dla szpitali wynikającym z wejścia w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Z przeprowadzonych przez Związek Powiatów Polskich analiz wynika, że w ślad za decyzją Sejmu nie zostały zabezpieczone odpowiedniej wysokości środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia. - Rozmawialiśmy, że obecnie zaproponowana regulacja wyceny świadczeń nie uwzględnia coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali - wyjaśnia starosta Barbara Bandoła, która we wtorkowym spotkaniu uczestniczyła z Katarzyną Michalik, prezes Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz Karoliną Gracą, naczelnik Wydziału Kontroli i Zdrowia pszczyńskiego starostwa.

starosta z prezes szpitala i naczelnik wydziału
Starosta pszczyńska Barbara Bandoła wraz z Katarzyną Michalik, prezes Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz Karoliną Gracą, naczelnik Wydziału Kontroli i Zdrowia pszczyńskiego starostwa.

Obowiązujące od lipca podwyżki minimalnych pensji pracowników w ochronie zdrowia miały zostać sfinansowane z nowej wyceny świadczeń. - Wiele szpitali sygnalizuje, że nie jest w stanie z przyznanych środków finansowych pokryć ustawowych podwyżek. Największy problem mają szpitale powiatowe - mówi starosta Barbara Bandoła i dodaje, że przypadku szpitala w Pszczynie skuteczne okazały się starania dotyczące zrównania wyceny świadczeń z tymi, które dotyczą szpitali sieciowych i zniwelowania istniejącej dotąd, niekorzystnej różnicy.

- To ważne, bowiem przed 1 lipca występowały znaczące różnice pomiędzy wyceną świadczeń dla pszczyńskiego szpitala, a szpitalami ryczałtowymi - mówi starosta pszczyńska. - Problem polega jednak na finansowaniu wszystkich kosztów działalności szpitala - wzrostu cen energii elektrycznej, lekarstw i usług - nie tylko wynagrodzeń. Środki przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywają skutków inflacji, stąd przedstawiciele pszczyńskiego starostwa i szpitala uczestniczą w rozmowach prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich - dodaje Barbara Bandoła.

Przedstawiciele ZPP będą zabiegali o spotkanie w sprawie podwyżek z premierem Mateuszem Morawieckim. Organizatorami spotkania byli Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Urząd Miasta St. Warszawy.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Hospicjum w projekcie badawczym

  Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn. „Hospicjum może więcej - opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 3 - 9 września

  52 nowe potwierdzone przypadki zakażeń oraz brak zgonów - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.