Środowisko

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, st. 2.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 03:00 dnia 25.08.2022
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych. Na stacji
Mizerów-Borki na Pszczynce, prognozowane jest utrzymanie się poziomu wody powyżej stanu alarmowego, z możliwością dalszego wzrostu powyżej tego stanu po wystąpieniu opadów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i 
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)

(źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i 
Opracowań Hydrologicznych w Krakowie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Środowisko

    Ostrzeżenie o burzach z gradem i upałach

    IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Dla powiatu pszczyńskiego obowiązuje ostrzeżenie o burzach z gradem, st. 1 i upałach, st. 1.

  • Środowisko

    Ostrzeżenie hydrologiczne

    Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wód, st. 1.