Oświata

Miernik jakości powietrza dla powiatowej szkoły

Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie w ramach projektu ekologicznego otrzyma miernik do oznaczania jakości powietrza, wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 oraz oraz pakiet materiałów interaktywnych na temat smogu.

Wnętrze pracowni przyrodniczej w zespole szkół

Placówka prowadzona przez Powiat Pszczyński jako jedna z 1200 szkół z całej Polski zakwalifikowała się do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

W ramach projektu „ESA dla OSE” Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie otrzyma bezpłatnie czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów, materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, dostęp do platformy e-learningowej z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów oraz szkolenia i webinaria dla nauczycieli.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Dane zbierane przez mierniki będą udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwi uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, będą mogli wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi.

Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości