Inwestycje

Niemal 2 mln zł na przebudowę dróg w Wiśle Wielkiej i Studzionce

Powiat Pszczyński pozyskał niemal 2 mln zł na przebudowę ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

Nawierzchnia ulicy Brzozowej w Wiśle Wielkiej

Planowane prace mają objąć przebudowę dróg w Wiśle Wielkiej i Studzionce na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Stenclówka. Zadanie zakłada przebudowę konstrukcji jezdni na długości niemal 2 km oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w terenie zabudowanym o długości ok. 700 m.

Na ten cel Powiat Pszczyński pozyskał 1 mln 960 tys. zł z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” - edycja dla samorządów popegeerowskich. Przewidywana wartość zadania to 2 mln zł.

Podczas spotkania w delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z udziałem m.in. przedstawicieli rządu i parlamentarzystów samorządowcy z regionu zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia zmian do programu Polski Ład, uwzględniających znaczny wzrost kosztów inwestycji.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości