Powiat pszczyński - podstrona

650 tys. zł na budowę nowego mostu w Czarkowie

Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie do budowy nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie.

Obiekt mostowy w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie

Inwestycja ma polegać na rozebraniu istniejącego obiektu mostowego i wybudowaniu w jego miejsce nowego o zmienionych parametrach, przebudowie dojazdów do obiektu, wykonaniu odwodnienia oraz umocnieniu dna, skarp i rowu cieku w rejonie mostu. Na czas prowadzonych prac zostanie zbudowana tymczasowa kładka dla pieszych.

Most w Czarkowie trzeba przebudować ze względu na jego stan techniczny. Obiekt jest ciągle monitorowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, a w każdej chwili może być konieczne powtórne wprowadzenie ograniczeń tonażowych na obiekcie.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 650 tys. zł, a połowę potrzebnej kwoty pokryje z własnego budżetu.

- W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na wykonanie tego zadania. Niepokoi nas, że oferty składane w postępowaniach coraz częściej znacznie przewyższają budżet danej inwestycji. Mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który zrealizuje to zadanie sprawnie i w ramach zabezpieczonych na ten cel środków - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości