Bezpieczeństwo

Jeszcze w tym tygodniu ruszy akcja „Bezpieczne wakacje”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2022”, które potrwają do 1 września.

Dziewczynka w okularach do pływania podskakująca w falach morza. Cieszysię.
fot. pixabay.com

W związku z podjętymi działaniami wojewoda śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne wakacje 2022”, a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania.

Podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji Ratunek. otwiera się w nowym oknie

Na potrzeby akcji wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Plakat przedstawiający zasady zachowania się nad wodą oraz numery kontaktowe do służb ratowniczych..

[Treść plakatu:]

Akcja informacyjno-edukacyjna
Pamiętaj, kąp się tylko w miejscach strzeżonych.

Bezpieczna woda
Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników wodnych.
Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób.

Europejski numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997

(źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości