Inwestycje

Ulica Stenclówka w Studzionce przejdzie modernizację

Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie na modernizację ul. Stenclówka w Studzionce ze środków przeznaczonych na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Droga zostanie przebudowana na 2,5-km odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności w kierunku Stenclówki i Czarnych Dołów.

Pola i polna droga przebiegająca pomiędzy polami widziane z lotu ptaka.

Szacowana wartość zadania to blisko 625 tys. zł, z czego 60% tej kwoty zostanie pokryte z dofinansowania pozyskanego przez Powiat Pszczyński ze środków Województwa Śląskiego na budowę i modernizację lokalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

Modernizacja będzie polegała m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kruszywa wraz z miejscowym wzmocnieniem podbudowy drogi. W ramach prac powstaną też mijanki-zatoki, które umożliwią bezpieczne poruszanie się pojazdów.

- Realizacja zadania ułatwi dojazd do gruntów rolnych i podniesie walory turystyczne terenów wiejskich - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego i dodaje, że Powiat Pszczyński stara się wykorzystać każdą szansę na pozyskanie środków zewnętrznych, aby jak najbardziej odciążyć powiatowy budżet i realizować jak najwięcej inwestycji.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości