Oświata

„Samochodówka” daje dobry przykład współpracy z pracodawcami

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się spotkanie dla pracodawców i przedstawicieli firm, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

Przedsiębiorcy siedzący przy stole w sali gimnastycznej PZS nr 1 w Pszczynie.

W rozmowach uczestniczyli wicestarosta Damian Cieszewski, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie Joanna Pławecka, prezes Stowarzyszenia Pszczyńskich Przedsiębiorców Monika Promny oraz kilkunastu lokalnych pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników. Spotkanie poprowadziła dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie Teresa Wojtanowicz wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego Arturem Wojciechem.

Wicestarosta Damian Cieszewski zaznacza, że na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. - Najlepszym sposobem na zdobycie wiedzy jest oczywiście praktyka w rzeczywistych warunkach pracy u doświadczonych pracodawców - mówił wicestarosta pszczyński podkreślając, że Powiatowy Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie daje dobry przykład współpracy z pracodawcami.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat współpracy wychowawców z pracodawcami w sprawie frekwencji uczniów, zmian w formule egzaminów zawodowych oraz możliwości wprowadzenia stażów wakacyjnych.

Dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie Teresa Wojtanowicz dziękowała lokalnym pracodawcom za przyjęcie zaproszenia na spotkanie. - Współpraca szkoły z przedstawicielami firm owocuje lepszym przygotowaniem absolwentów. To najlepsze, co możemy dać uczniom. U pracodawców młodzi ludzie opanowują umiejętności zawodowe i pogłębiają zdobytą w szkole wiedzę. Najlepszą metodą współpracy jest dialog - mówi Teresa Wojtanowicz.

Podczas spotkania dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie zaprosiła przedsiębiorców na obchody 50-lecia powstania szkoły, które placówka planuje obchodzić 18 września na pszczyńskim rynku wspólnie z absolwentami i mieszkańcami.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Z dziećmi i młodzieżą o akceptacji i tolerancji

    W ostatnim czasie w warsztatach „Różni, ale tacy sami” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie uczestniczyli uczniowie goczałkowickiej podstawówki oraz przedszkolaki z Miedźnej, Pszczyny i Kobióra.

  • Oświata

    10. rok akademicki za nimi

    450 słuchaczy zakończyło kolejny, 10. rok akademicki Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To organizacja, dzięki której seniorzy mogą się uczyć, rozwijać swoje pasje i cieszyć swoim towarzystwem.