Powiat pszczyński - podstrona

Oświata

Dwie najstarsze kroniki szkoły w Studzienicach wydane w formie publikacji

Szkoła Podstawowa w Studzienicach może poszczycić się niezwykłym rękopisem. To kronika szkoły z 1866 roku. Jej najstarsza część napisana jest ręcznie dziewiętnastowiecznym gotykiem. Niewiele szkół na Górnym Śląsku posiada taki skarb! Teraz dzięki staraniom nauczycielki Joanny Pławeckiej dwie najstarsze, szkolne kroniki zostały wydane w formie publikacji.

Dyrektor szkoły, nauczycielka i wicestarosta trzymają w rękach wydaną kronikę szkoły.

W kronice można znaleźć szereg informacji o szkole, o Studzienicach i nauczycielach tutaj pracujących. - To opis mikroświata i historii społeczności lokalnej - mówi dyrektor studzienickiej szkoły, dr Halina Nocoń, która sprawowała opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem.

Publikacja została wydana dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska". - Za pozyskane fundusze unijne mogliśmy wydać 500 bezpłatnych egzemplarzy, a publikacja dostępna jest także w pszczyńskich bibliotekach. Jestem pewna, że wielu mieszkańców Studzienic znajdzie w niej zapiski dotyczące swoich przodków - prababć, pradziadków - mówi nauczycielka Joanna Pławecka, beneficjentka projektu.

Przedstawicielki studzienickiej szkoły dostarczyły kilkanaście egzemplarzy publikacji, które trafią do bibliotek w szkołach prowadzonych przez powiat pszczyński. - To bardzo cenna publikacja, która przybliża funkcjonowanie szkół na naszym terenie w XIX i XX wieku i jest źródłem wiedzy o zmianach społeczno-gospodarczych. Zachęcam każdego, kto interesuje się lokalną historią do sięgnięcia po tę książkę - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Ciekawym uzupełnieniem publikacji są archiwalne fotografie oraz skany dokumentów. Jednocześnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym powstała wystawa fotografii "Szkoła w Studzienicach - dawniej i dziś".

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    AutoFachman dla przyszłym mechaników, ale też warsztatów samochodowych

    Zbliża się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego AutoFachman. Tym razem po raz pierwszy poza zmaganiami uczniów szkół branżowych i techników samochodowych uruchomiony zostanie osobny konkurs - dla właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych wraz z praktykantami.

  • Oświata

    Ogłoszenie o konkursie

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.