Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z absolutorium

Rada Powiatu Pszczyńskiego udzieliła w piątek, 10 czerwca absolutorium Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok.

Zarząd Powiatu podczas sesji absolutoryjnej za 2021 r.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie powiatu pszczyńskiego za 2021 rok”. Starosta Barbara Bandoła przedstawiła szczegółowo działania podjęte przez Powiat Pszczyński w minionym roku. Podkreśliła, jak wiele zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych - przede wszystkim dzięki dużej skuteczności powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ubiegłym roku każda złotówka wydana z budżetu powiatu na inwestycje i remonty dróg pomnożona została pięciokrotnie.

Zobacz: Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok otwiera się w nowym oknie

W 2021 dochody powiatu wyniosły 128 mln zł, a wydatki - 123 mln zł. Tradycyjnie już, znaczną część wydatków Powiat Pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie kilkanaście milionów zł. Przebudowana została ul. Piaskowa w Suszcu wraz z obiektem mostowym, ul. Rodzinna w Kobiórze, spore środki wydatkowano na przebudowę ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach.

Znaczące środki Powiat Pszczyński przeznaczył na utrzymanie pszczyńskiego szpitala - ponad 3,5 mln zł, w tym 2 mln zł na wsparcie działalności, a 1,5 mln zł na remonty, inwestycje i zakup sprzętu. 1,7 mln zł wydatkowano na spłatę zobowiązań starego szpitala.

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni udzielili wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu oraz udzielili absolutorium zarządowi Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok. Uchwała ws. absolutorium przyjęta została przy 21 głosach "za" i jednym wstrzymującym się. Od głosu wstrzymał się radny Józef Pabin, który objął mandat radnego dwa tygodnie temu.

- Dziękuję Wysokiej Radzie, która wyraziła aprobatę wobec dotychczasowej pracy Zarządu Powiatu na rzecz mieszkańców. Jestem wdzięczna za współpracę i dyskusje, które dla nas jako zarządu są bardzo ważne. Zawsze staramy się je przekuć w działania, które mają na celu dobro naszych mieszkańców - leży ono na sercu każdemu z nas - mówiła starosta Barbara Bandoła. - 2021 rok, choć niełatwy, był dla Powiatu Pszczyńskiego rozwojowy. Zakres zrealizowanych przez nas zadań był większy niż początkowo planowaliśmy. Dziękuję moim kolegom z zarządu i wszystkim, którzy biorą na siebie współodpowiedzialność za nasz powiat - radnym, skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom, kierownikom, pracownikom starostwa i jednostek oraz naszym mieszkańcom. Cieszę się, że mogę pracować ze świetnym zespołem i wśród samorządowców, z którymi można realizować najtrudniejsze i nieprzewidywalne zadania. W 2022 roku nie zwalniamy tempa. Wdrażamy działania, dzięki którym nasz powiat będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia, prowadzenia działalności i realizacji wszelkich aktywności - podkreśla starosta.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.