Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko prezesa Szpitala Joannitas

Katarzyna Michalik została wybrana na stanowisko prezesa Zarządu Szpitala Joannitas w Pszczynie Samorządowej Sp. z o.o.

Grafika przedstawia budynek pszczyńskiego spzitala widziany z lotu ptaka. Na ujeciu widać cały kompleks - pawilon łóżkowy oraz diagnostyczny.

Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. Polegał on na rozmowie z kandydatami, którzy musieli wykazać się doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi oraz przedstawić koncepcję rozwoju pszczyńskiego szpitala.

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko prezesa Zarządu Szpitala Joannitas w Pszczynie Samorządowa Sp. z o.o. wybrano Katarzynę Michalik, która związana jest z pszczyńskim szpitalem od 2019 r. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. operacyjnych, a z dniem 1 kwietnia, po rezygnacji poprzedniego prezesa, została doraźnie powołana na stanowisko prezesa zarządu szpitalnej spółki. Rada Nadzorcza podjęła wówczas decyzję o ogłoszeniu konkursu na to stanowisko.

Katarzyna Michalik od wielu lat związana jest ze szpitalnictwem. Pełniła funkcje kierownicze w kilku śląskich szpitalach. Z wykształcenia jest doktorem fizyki medycznej, posiada odpowiednie kwalifikacje do zarządzania podmiotami leczniczymi. - Profil działalności szpitala odpowiada na podstawowe potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne mieszkańców regionu. Chcę, aby placówka była postrzegana jako miejsce bezpieczne, w którym pacjenci uzyskają pierwszą pomoc, diagnostykę oraz konieczną terapię - mówi dr Katarzyna Michalik i dodaje: - Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza nie sprzyja prowadzeniu placówek szpitalnych. Przed nami wyzwania, jakie niesie współczesność. Pracujemy zespołowo dla dobra społeczności lokalnej - dlatego prosimy o cierpliwość i doping, wszyscy mamy jeden cel - rozwój naszego szpitala. Jednocześnie dziękuję za zaufanie i deklaruję pełne zaangażowanie i podjęcie wszelkich starań, by szpital mógł działać i się rozwijać, poszerzając swoją ofertę.

- Ze strony Zarządu Powiatu Pszczyńskiego życzymy pani prezes realizacji zamierzeń. Zapewniamy o szerokiej współpracy. Bardzo zależy nam, by pszczyński szpital oferował usługi na wysokim poziomie. Zdajemy sobie sprawę z obiektywnych trudności związanych z nieustabilizowaną sytuacją prawną w ochronie zdrowia. Tym bardziej będziemy wspierać działania pani prezes i całego zespołu szpitala - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Środki dla organizacji na zadania dla zdrowia mieszkańców

    Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyznał środki organizacjom pozarządowym, które jeszcze w tym roku zrealizują kilkanaście inicjatyw skierowanych do mieszkańców powiatu - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

  • Zdrowie

    Wyniki otwartego konkursu ofert

    Uchwałą nr 19/6/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. powierzono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz przyznano środki finansowe na ten cel w 2024 roku.