Ogólne

Włącz się w tworzenie strategii LGD „Ziemia Pszczyńska”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania na kolejny okres programowania.

- W dniach od 6 do 10 czerwca na terenie wszystkich członkowskich gmin stowarzyszenia odbędą się warsztaty strategiczne, podczas których będziemy się wsłuchiwać w głos mieszkańców, tak aby przygotować strategię odpowiadającą na potrzeby społeczności lokalnych i wychodzącą naprzeciw ich aspiracjom - informuje Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”.

Program spotkań

 1. wprowadzenie,
 2. analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD,
 3. analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD,
 4. definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD,
 5. określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR,
 6. identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR,
 7. podsumowanie spotkania.

Harmonogram spotkań

 • Gmina Miedźna
 • 6 czerwca, godz. 12.00
  sala sesyjna Urząd Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131

 • Gmina Pszczyna
 • 6 czerwca, godz. 15.30
  sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2

 • Gmina Goczałkowice-Zdrój
 • 7 czerwca, godz. 15.30
  Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13

 • Gmina Suszec
 • 8 czerwca, godz. 12.00
  Urząd Gminy w Suszcu, ul. Lipowa 1

 • Gmina Pawłowice
 • 8 czerwca, godz. 15.30,
  sala narad Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60

 • Gmina Kobiór
 • 9 czerwca, godz. 15.30
  Gminny Dom Kultury w Kobiórze (klub seniora), ul. Centralna 16

Spotkania poprowadzą przedstawiciele Fundacji Socjometr z Krakowa.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze II" objętego PROW na lata 2014-2020.

Plakat informujący o spotkaniach informacyjnych. Na zdjęciu grupa młodych osób. Na dole logotypy projektu.

[Treść plakatu:]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na warsztaty strategiczne na potrzeby budowania nowej strategii na lata 2023-2027. Terminy spotkań: 6-10 czerwca. Szczegółowy harmonogram dostępny na www.lgdziemiapszczynska.pl otwiera się w nowym oknie Wspólnie rozwijamy potencjał Twojej gminy! Twój głos jest dla nas ważny!

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Uwaga! Znaleziono pieniądze

  23 września w Goczałkowicach-Zdroju na ulicy Szkolnej w okolicach kościoła znaleziono dużą sumę pieniędzy.

 • Ogólne

  Wynik otwartego konkursu ofert

  Uchwałą nr 961/218/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2022 r. dokonano wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku.

 • Ogólne

  Rozpocznij siatkarską przygodę

  Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” działający przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza dziewczyny na treningi siatkówki.