Powiat pszczyński - podstrona

Dla niepełnosprawnych

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Powiat Pszczyński podjął kolejne działania, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek pszczyńskiego starostwa został doposażony w nowe sprzęty, a część pracowników urzędu wzięło udział w cyklu szkoleń.

Urządzenie elektroniczne trzymane w dłoniach nad wnioskiem geodezyjnym. Powiększony obraz.

Powiat Pszczyński uczestniczył w projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach, którego przeprowadzono przegląd rozwiązań i procedur związanych z obsługą klienta oraz dokonano audytu dostępności budynku pszczyńskiego starostwa i jednostek. W efekcie powstał raport zawierający wnioski i rekomendacje, gdzie wskazano rozwiązania, które mogą przyczynić się do podniesienia dostępności urzędu.

Część pracowników urzędu przeszło cykl szkoleń podnoszących ich kompetencje z zakresu wdrażania dostępności. Powiat Pszczyński w ramach projektu otrzymał dodatkowy sprzęt m.in. lupy elektroniczne, przenośne pętle indukcyjne, koc ewakuacyjny, aktywator sznurowy gongu alarmowego wraz z odbiornikiem oraz oznaczenia i tabliczki informacyjne.

Opracowano także procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, która z powodzeniem funkcjonuje w pszczyńskim starostwie. - Chcemy, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się u nas dobrze, dlatego wdrażamy wiele działań w pszczyńskim starostwie i naszych jednostkach, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Są to działania wielokierunkowe - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. - Obejmują zarówno tworzenie dostępnych dokumentów i informacji, likwidację barier architektonicznych, czy wprowadzenie ułatwień wspomagających osoby głuche, słabowidzące, mające problemy z poruszaniem się, które przy zapewnieniu odpowiednich warunków, mogą realizować swój potencjał tak samo jak osoby sprawne - dodaje.

Projekt „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w partnerstwie firmy Euro Innowacje.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości