Zdrowie

Otwarcie Poradni Onkologicznej w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

Już w tym tygodniu pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji onkologicznych w przyszpitalnej poradni onkologicznej. Konsultacji udzielać będzie doświadczony i ceniony przez pacjentów onkolog - dr Ludmiła Dolczak.

Rejestracja do poradni specjalistyczncyh w pszczyńskim szpitalu. Dwie rejestratorki siedzą za ladą w przeszklonym pomieszczeniu.
fot. Szpital Joannitas w Pszczynie

Kompleksowa diagnostyka w jednym miejscu

W Poradni Onkologicznej pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji onkologicznej, a zlecone badania wykona Medyczne Laboratorium Diagnostyczne znajdujące się w budynku szpitala. Jeżeli lekarz zleci badania TK, bądź RTG również wykonane one zostaną na miejscu.

O czym warto pamiętać przed wizytą w poradni:

 • zabierz ze sobą aktualne wyniki badań - nie trzeba będzie ich powtarzać a może to przyspieszyć proces diagnostyczny;
 • zabierz ze sobą wypisy i dokumentację z poprzedniej poradni onkologicznej

Rejestracja możliwa jest od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 32 611 53 03

Przyjęcie do poradni

Z konsultacji w poradni onkologicznej można skorzystać bez skierowania, ale trzeba przedstawić dokument lub zaświadczenie potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:

 • aktualną legitymację ubezpieczeniową (poświadczenie zakładu pracy ważne jest do końca miesiąca, w którym zostało podbite plus 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy bądź druk ZUS RMUA wydany przez zakład pracy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę),
 • aktualną legitymację emeryta lub rencisty bądź aktualny odcinek emerytury lub renty (emeryci i renciści),
 • legitymację KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne (rolnicy oraz inne osoby ubezpieczone w KRUS)
 • aktualne zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy (bezrobotni),
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 • umowę zawartą z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki (osoby ubezpieczone dobrowolnie),
 • zaświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu wychodzenia z bezdomności.

(źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości