Dla niepełnosprawnych

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób z Ukrainy

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka.

Zdjęcie przedstawia koło z wózka inwalidzkiego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności odrębnych od dotychczas obowiązujących zasad orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi.

Zespoły orzekające o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadających obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa, co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

    Powiat Pszczyński podjął kolejne działania, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek pszczyńskiego starostwa został doposażony w nowe sprzęty, a część pracowników urzędu wzięło udział w cyklu szkoleń.

  • Dla niepełnosprawnych

    Trwa nabór wniosków do wyróżnienia "Uskrzydlony"

    Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zostało ustanowione z myślą o osobach z niepełnosprawnością, które są wzorem do naśladowania. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można składać do 29 kwietnia.