Organizacje pozarządowe

„Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiaty pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiaty pszczyńskiego złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 13 kwietnia 2022 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Do pobrania:

Skan uproszczonej oferty - „Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego, format pliku: PDF, rozmiar: 181.69 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.03 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości