Dla niepełnosprawnych

Trwa nabór wniosków do wyróżnienia "Uskrzydlony"

Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zostało ustanowione z myślą o osobach z niepełnosprawnością, które są wzorem do naśladowania. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można składać do 29 kwietnia.

Laureaci wyróznienia uskrzydlony oraz władze powiatu stoją na drwnianym pomoście w skansenie.
Ubiegłoroczni laureaci Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego "Uskrzydlony": Szymon Klimza i Filip Walecki. Gościem gali była Dominika Kasińska znana z programu "Down the Road"

„Uskrzydlony” to wyróżnienie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które inspirują swoją aktywnością i udowadniają, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.

Statuetka trafi do osoby, która pomimo trudności, z jakimi musi się zmagać na co dzień wykazuje aktywność zawodową, społeczną, bądź spełnia się w sferze sportu czy kultury, ma wyjątkowe osiągnięcia lub bezinteresownie działa na rzecz innych.

- Zależy nam na tym, aby promować ludzi, którzy pomimo różnych niepełnosprawności poprzez codzienną działalność inspirują i mogą być wzorem do naśladowania. Dwie poprzednie edycje pozwoliły pokazać światu niesamowitych ludzi, którzy żyją wśród nas. Gala wręczenia wyróżnień jest prawdziwym świętem osób z niepełnosprawnościami - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Laureat otrzyma statuetkę w kształcie motyla ze szklanymi skrzydłami autorstwa Justyny Dulemby. Motyl to nie tylko symbol piękna, ale także znak przemiany stanowiącej początek nowego życia.

Dotychczasowymi laureatami Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zostali: Alicja Szymczak z Pszczyny - emerytowana laborantka, malarka, osoba aktywna społecznie, Szymon Klimza z Warszowic - sportowiec poruszający się na wózku, który uprawia wiele sportów ekstremalnych i dzieli się swoimi doświadczeniami oraz Filip Walecki z Czarkowa - ultramaratończyk z zespołem Downa.

Zgłaszanie kandydatów
Aby zgłosić mieszkańca powiatu pszczyńskiego do wyróżnienia, trzeba wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Ważne, aby podać dane kandydata m.in. imię, nazwisko, rodzaj jego niepełnosprawności, wiek. Konieczne będzie także krótkie przedstawienie życiorysu, tego jak radzi sobie na co dzień. W jakiej dziedzinie się rozwija, na jakiej płaszczyźnie działa. Jakie ma sukcesy? Dlaczego wytypowana osoba jest wyjątkowa?

Gotowy wniosek wraz ze zgodą kandydata na jego zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uskrzydlony” do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Pszczynie osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) do 29 kwietnia 2022 r.

Wyboru laureata dokona kapituła powołana przez starostę pszczyńskiego. Dodatkowych informacji udziela pełnomocnik starosty ds. osób z niepełnosprawnościami, tel. 32 449 23 98.

Do pobrania:
Regulamin Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego "Uskrzydlony", format pliku: PDF, rozmiar: 187.88 KB
Wniosek o przyznanie wyróżnienia - formularz zgłoszeniowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 21.19 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

    Powiat Pszczyński podjął kolejne działania, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek pszczyńskiego starostwa został doposażony w nowe sprzęty, a część pracowników urzędu wzięło udział w cyklu szkoleń.