Ogólne

Ankieta dotycząca komunikowania w mieście/gminie

Badacze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach reprezentujący Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz Instytut Socjologii zawracają się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej źródeł informacji i sposobów komunikacji w miejscu zamieszkania.

kartki papieru a na nich położony długopis

Wyniki badań pomogą badaczom nie tylko określić, jakie są najczęściej używane narzędzia komunikacji w miastach, gminach i miejscowościach, ale też stwierdzić, jakie braki istnieją w tym zakresie i na jakie aspekty komunikowania, osoby za nie odpowiedzialne powinny zwrócić większą uwagę.

anonimowej ankiecie otwiera się w nowym oknie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16. rok życia. Uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych i statystycznych. Udział w badaniu jest dobrowolny i nie powinien zająć dłużej niż 10 minut. Ankieta będzie aktywna do końca stycznia.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Środowisko

  Ostrzeżenie o silnym wietrze i oblodzeniu

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał ostrzeżenie o silnym wietrze i oblodzeniu.

 • Środowisko

  Zła jakość powietrza

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2.

 • Ogólne

  Wspólne kolędowanie przy centrum przesiadkowym

  Podczas koncertu noworocznego przy centrum przesiadkowym wystąpiły wokalistki Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej i solistka Ogniska Muzycznego w Pszczynie. Zaśpiewał i zagrał także młodzieżowy zespół Churtownia.