Przedsiębiorczość

Tutaj liczy się dobry pomysł

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Na miejsca. Gotowi. Start (up)!” realizowanym w ramach programu „Nowe spojrzenie - nowe możliwości” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Tablet z napisem start up.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych:

  • do 30. roku życia,
  • mieszkających w powiecie pszczyńskim,
  • którzy dotychczas nie prowadzili własnej działalności gospodarczej.

Projekt ma na celu wsparcie i promocję innowacyjnych pomysłów, które będą realizowane w formie start up’u. W ramach realizowanego projektu będzie można uzyskać dofinansowanie do innowacyjnego pomysłu biznesowego w wysokości 30 tys. zł plus wsparcie pomostowe na rozwój firmy - 1 200 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Ponadto, w ramach wsparcia przewidziano też pomoc coacha/psychologa w zakresie wzmacniania kompetencji miękkich z zakresu przedsiębiorczości (średnio 2 godz. miesięcznie na uczestnika) oraz wsparcie doradcy biznesowego w zakresie formalnych umiejętności związanych z prowadzeniem i zarządzaniem własną firmą (średnio 4h miesięcznie na uczestnika) m.in. poprzez skuteczne doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego, motywowanie do szukania zamówień publicznych i składania innych ofert, tworzenie planu rozwoju i/lub koncepcji zwiększenia sprzedaży, opracowywanie planów naprawczych i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Dofinansowanie otrzyma tylko 10 osób, które przedstawią najlepsze i najbardziej innowacyjne pomysły. Całkowita wartość pozyskanych środków na realizację projektu wynosi 485 250 zł. Partnerem projektu jest Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie. To organizacja z sektora NGO, która ma szerokie doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Szczegóły oraz informacja o naborze zostanie zamieszczona wkrótce na stronie internetowej otwiera się w nowym oknie oraz na facebooku otwiera się w nowym oknie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - Lidera Projektu. Po zakończonej realizacji projektu zostaną opracowane rekomendacje dla Ministerstwa celem dalszego wykorzystania i upowszechnienia wypracowanego modelu wsparcia. Ostateczny termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2022 r.

Masz dobry pomysł? Weź udział w projekcie! Pomożemy Ci go zrealizować.

Plakat informujący o realizacji projektu.

(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości