Ogólne

Kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Marii Kryut, która przez wiele lat zawodowo związana była ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, kierowała Biurem Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Czarna grafika ze świecami z białym tekstem kondolencji.

Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których dotknęła Jej śmierć składamy płynące z głębi serc wyrazy współczucia - starosta pszczyński Barbara Bandoła wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza wraz z radnymi Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości