Oświata

Absolwentki PZS nr 1 w Pszczynie z tytułem „Technik Absolwent 2021”

W ogólnopolskim konkursie „Technik Absolwent Roku” pięciu absolwentów Technikum nr 1 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie uplasowało się na czołowych miejscach w swoich kategoriach zawodowych. Monika John i Natalia Szkoda zdobyły tytuł "Technik Absolwent 2021".

Dyrektor PZS nr 1 w Pszczynie wraz z jedną absolwentek wyróżnionych w konkursie. Dziewczyna trzyma dyplom.

Celem konkursu adresowanego do absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku szkolnym i technicznym, na uczelniach oraz w społeczeństwie. W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Warszawie wśród najlepszych absolwentów znaleźli się uczniowie, którzy ukończyli Technikum nr 1 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

W 15. edycji konkursu za całokształt osiągnięć w specjalności „Technik Pojazdów Samochodowych” 1. miejsce w Polsce zdobyła Monika John, a na 3. miejscu w specjalności „Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej” znalazła się Natalia Szkoda. Wyróżnieni w tej specjalności zostali Justyna Pudełko i Piotr Szafron, a w specjalności „Technik Usług Fryzjerskich” - Magdalena Moroń.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego. Uwzględniła także sukcesy w konkursach, olimpiadach i turniejach, zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Absolwenci otrzymali dyplomy i nagrody, które ze względu na sytuację epidemiologiczną wręczono na terenie placówki.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości