Ogólne

Nagrody Starosty dla ludzi kultury. Można składać wnioski

Do 31 stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Kolaż zdjęć z laureatami nagród w dziedzinie kultury.

- Tradycyjnie już początkiem roku ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury. Chcemy nagrodzić i uhonorować ludzi, którzy z wielkim zapałem i oddaniem angażują się w rozwój życia kulturalnego i artystycznego w miejscu, w którym mieszkamy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub podmioty, które w 2021 roku wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie pszczyńskim. Nagrody Starosty Pszczyńskiego mogą dostać także osoby lub podmioty zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie pszczyńskim, bądź które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi co najmniej wojewódzkiej.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: instytucje lub organizacje pozarządowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego, z którym warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego, do którego należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, uwierzytelnione dyplomy, dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia kandydata trzeba złożyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) do 31 stycznia 2022 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Do pobrania:

Uchwała nr XXIII/221/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 listopada 2020 r., format pliku: PDF, rozmiar: 288.53 KB
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury, format pliku: DOCX, rozmiar: 19.01 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości