Inwestycje

Ul. Wodzisławska w Pawłowicach przebudowana

W wyniku ugody z Powiatem Pszczyńskim JSW. S.A. KWK Pniówek w ramach naprawy szkód górniczych przebudowała drogę powiatową - ulicę Wodzisławską w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy.

Przebudowana droga na rondo. Nawierzchnia jedni jest mokra. Pada deszcz.

W ramach przebudowy powstało nowe rondo, który upłynni ruch na skrzyżowaniu. Wykonawca przebudował też ciąg pieszo-rowerowy i zatokę autobusową. Podniesiono poziom jezdni.

Odbiór końcowy robót odbył się 30 grudnia i tego dnia droga została otwarta dla ruchu. Ulica Wodzisławska w Pawłowicach, której zarządcą jest Powiat Pszczyński została przebudowana na odcinku niemal 1 km. Inwestycje w całości sfinansowała kopalniana spółka, naprawiając tym samym szkody górnicze.

Wykonawcą robót była firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości