Ogólne

Rok kolejnych ważnych inwestycji

W mijającym roku Powiat Pszczyński przeznaczył kilkanaście milionów złotych na przebudowę dróg, dzięki środkom zewnętrznym rozwijał bazę oświatową, tworząc kolejne nowoczesne pracownie zawodowe. Jako drugi samorząd w województwie uruchomił Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych, w którym wykonanych zostało ponad 32 tysiące szczepień przeciwko COVID-19.

Kolaż zdjęć przedstawiających remont drogi, pracowni zawodowej, mostu, nową windę oraz sygnalizację świetlną.

Wsparcie dla przedsiębiorców i bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w 2021 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej na pomoc przedsiębiorcom z powiatu pszczyńskiego przekazał blisko 9,2 mln zł.

Wydatki roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wyniosły w sumie ponad 4,5 mln zł. W ramach pozyskanych środków przyznano 63 osobom bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonano 39 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W sumie dzięki temu wsparciu w powiecie pszczyńskim powstały 102 nowe miejsca pracy.

Na kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę ponad 1,3 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy zawarł w tym celu 201 umów z pracodawcami, a wsparciem objęto 992 osoby (916 pracowników i 76 pracodawców).

W okresie od stycznia 2021 r. do listopada 2021 r. najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącu lutym 2021 r. - 4,2 %, a najniższy w listopadzie - 3,3%.

- Cieszy przede wszystkim fakt, że dzięki doskonałej współpracy z gminami i naszej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - unijnych oraz krajowych w 2021 roku zrealizowaliśmy szereg zadań, dzięki którym zmieniamy nasz powiat i poprawiamy jakość życia mieszkańców - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

14,5 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej

Łącznie na drogi powiatowe - zadania inwestycyjne, remonty i bieżące utrzymanie Powiat Pszczyński wydatkował kwotę 14,5 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż rok wcześniej. Do najważniejszych zadań należały - przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze (zadanie zakończone za 4,2 mln zł, w tym w 2021 r. - 3,6 mln zł), przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach (w 2021 r. - 3 mln zł, zadanie będzie kontynuowane w 2022 r., całkowita wartość 5,8 mln zł), przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i Dworcową (w 2021 r. - 2 mln zł, zadanie zostanie zakończone w 2022 r., całkowita wartość - 2,9 mln zł) oraz przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Suszcu (zadanie zakończone za 2,4 mln zł, w tym w 2021 r. - 1,3 mln zł). W 2021 r. powiat przebudował także m.in. ul. św. Jana Pawła II w Kobielicach.

- Istotne były także zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Zakończyliśmy w tym roku budowę chodnika wzdłuż ul. Ligonia w Krzyżowicach za niemal 700 tys. zł, a na przejściu dla pieszych na ul. Pszczyńskiej w Woli wybudowaliśmy wzbudzaną sygnalizację świetlną za niemal 150 tys. zł. W Studzienicach i Kobielicach wybudowaliśmy wyniesione przejścia dla pieszych, dzięki czemu udało się spowolnić ruch przy szkołach - wylicza Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych w szpitalu

Kolejny już rok realizowany był plan remontów i modernizacji w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 1,5 mln zł wydatkowano m.in. na wymianę windy na pożarowo-ratowniczą oraz kolejny etap modernizacji instalacji wodociągowych. Były to zarówno środki własne powiatu, przekazane przez gminy oraz pozyskane z budżetu państwa. Łącznie wydatki na szpital wyniosły niemal 4,3 mln zł.

Inwestycje w oświatę

W mijającym roku zakończyły się roboty budowlane przy tworzeniu czterech nowych pracowni zawodowych - obrabiarek i motoryzacyjnej na warsztatach szkolnych oraz fryzjerskiej i elektrycznej w obiekcie PZS nr 1 przy ul. Bogedaina. - Budynki zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w kolejnym etapie zakupimy nowoczesne wyposażenie dla pracowni, dzięki czemu uczniowie będą uczyć się zawodu na urządzeniach jak najbardziej zbliżonych do środowiska pracy - mówi Damian Cieszewski wicestarosta pszczyński. Prace budowlane kosztowały 760 tys. zł i w 85% zostały sfinansowane dzięki funduszom unijnym.

Zakończyła się także modernizacja poddaszu budynku internatu - nieużytkowane do tej pory pomieszczenia zostały zaadaptowane na pracownie komputerowe za 750 tys. zł. Do tego pozyskane zostały środki z takich programów jak „Aktywna Tablica”, „Zielona Pracownia” czy „Laboratoria przyszłości”, dzięki czemu dla powiatowych szkół zakupiono nowoczesny sprzęt edukacyjny.

41 tysięcy osób załatwiło sprawy w starostwie poprzez system kolejkowy

W 2021 roku wprowadzono wiele modyfikacji do systemu kolejkowego działającego w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Dzięki wdrożeniu nowej rezerwacji wizyt dla Wydziału Komunikacji, umawianie terminu załatwienia sprawy odbywa się na bieżąco.

Łącznie w 2021 umawiając wizytę w systemie kolejkowym swoje sprawy w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji oraz Terenowym Biurze Paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego załatwiło 41 000 osób, w tym tylko w Wydziale Komunikacji - 36 000. Wydział zarejestrował 14 400 pojazdów (w 2020 r. - ok. 10 000).

Z kolei Wydział Architektury i Budownictwa prowadził ponad 3500 spraw, wydając niemal 1500 pozwoleń na budowę i przyjmując niemal 1400 zgłoszeń.

Szczepienia

Bardzo istotne dla przyspieszenia procesu szczepień przeciwko COVID-19 mieszkańców powiatu pszczyńskiego było uruchomienie masowego punktu szczepień. Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w Pszczynie zorganizowany przez Powiat Pszczyński we współpracy z pszczyńskim szpitalem został uruchomiony w drugiej połowie kwietnia jako drugi taki punkt w województwie śląskim. W początkowej fazie na potrzeby szczepień została zaadaptowana hala sportowa (ze względu na ograniczenia związane z uprawianiem sportu, działalnością klubów sportowych i nauką zdalną). W wakacje punkt został przeniesiony do budynków modułowych.

Od końca kwietnia w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie wykonano ponad 32 tysiące szczepień. Populacyjny punkt szczepień od stycznia 2021 r. działa w szpitalu w Pszczynie. Pszczyńska placówka prowadzi także punkt pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Środowisko

  Ostrzeżenie o silnym wietrze i oblodzeniu

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał ostrzeżenie o silnym wietrze i oblodzeniu.

 • Środowisko

  Zła jakość powietrza

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2.

 • Ogólne

  Wspólne kolędowanie przy centrum przesiadkowym

  Podczas koncertu noworocznego przy centrum przesiadkowym wystąpiły wokalistki Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej i solistka Ogniska Muzycznego w Pszczynie. Zaśpiewał i zagrał także młodzieżowy zespół Churtownia.