Oświata

Zakończył się remont poddasza internatu

Powiat Pszczyński zakończył modernizację poddasza budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. Nieużytkowana do tej pory część budynku została przebudowana na pomieszczenia dla pracowni komputerowych.

Sala pomalowana na biała, na ścianach pomontowane gniazdka.

Za blisko 750 tys. zł na poddaszu budynku internatu powstały trzy nowe pomieszczenia dla pracowni komputerowych, toalety, serwerownia, zaplecze oraz pomieszczenia magazynowe. Zamontowana została także platforma przyschodowa, która posłuży uczniom z niepełnosprawnościami. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Powiat Pszczyński ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyłoniona w przetargu firma Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Figołuszka z Pszczyny przeprowadziła prace rozbiórkowe, murarskie i konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe.

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie to największa szkoła w powiecie pszczyńskim, uczęszcza do niej ponad 1200 uczniów. Uruchamianie kolejnych pracowni jest konieczne, by młodzież mogła uczyć się w bardziej komfortowych warunkach - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Prace związane z adaptacją poddasza internatu prowadzone były etapami od 2016 r. W pierwszej fazie polegały m.in. na dobudowaniu klatki schodowej, w kolejnych etapach wykonano 10 pokoi dla uczniów. Na II piętrze powstały cztery pracownie zawodowe oraz zaplecze sanitarne.

W ostatnich latach budynek internatu przeszedł także termomodernizację z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem i otynkowaniem elewacji, wykonaniem instalacji solarnej, czy modernizacji systemu grzewczego. Dobudowana została także winda, powstały parkingi i droga dojazdowa. Dzięki środkom unijnym przeprowadzone zostały prace budowlane i wyposażono osiem nowoczesnych pracowni do nauki zawodu na parterze i I piętrze budynku.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości