Ogólne

Uczennica „Chrobrego” wygrała ogólnopolski konkurs NBP

Wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Zwyciężczynią kategorii dla szkół ponadpodstawowych została Zuzanna Folek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Uczennica Chrobrego wraz z nauczycielką siedzą obok siebie.

Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. „Wielcy Polscy Ekonomiści też byli nastolatkami…” to temat prac dla obu kategorii wiekowych. Należało zobaczyć film zamieszczony na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego i wybrać bohatera pracy. Następnie odpowiedzieć na pytanie, jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką. Uczestnicy konkursu musieli także wyjaśnić, co intryguje ich w danym obszarze.

Łącznie nadesłano 364 prace, spośród których 306 prac spełniło wymogi formalne określone w regulaminie konkursu - 103 prace ze szkół podstawowych i 203 ze szkół ponadpodstawowych.

Opiekunem merytorycznym Zuzanny Folek była nauczycielka Anna Kędzior.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości