Przedsiębiorczość

Samorządy podpisały porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Powiat Pszczyński i wszystkie gminy z terenu powiatu zawarły porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w zakresie ukierunkowania uczniów wybierających szkoły ponadpodstawowe na szkolnictwo zawodowe i techniczne oraz aktywizacji terenów inwestycyjnych.

Loading...

Porozumienie zostało zawarte podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, który odbył się na terenie Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - W tym, co będzie się działo w województwie śląskim w najbliższych latach, czyli transformacji energetycznej widzimy szansę zagospodarowania terenów pogórniczych, poprzemysłowych. Dzisiaj na świecie takie tereny są poszukiwane. Przed nami olbrzymia praca, ale będą też olbrzymie pieniądze do wykorzystania - mówił dr Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE S.A.

Współpraca samorządów z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zakłada organizowanie szkoleń dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, w celu dostarczania aktualnych treści z zakresu potrzeb rynku pracy oraz trendów zawodowych. Planowane są także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych inwestorów KSSE dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych i nauczycieli zawodu.

Drugim obszarem współpracy jest aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych na terenie powiatu. Stworzona zostanie baza terenów, które będą oferowane inwestorom oraz wykaz nieruchomości spełniających określone wymogi inwestycyjne. Będą także organizowane spotkania tzw. boostery z przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestycjami przy współudziale KSSE. - Dzięki pani staroście i wójtowi Miedźnej będziemy starali się uruchomić tereny dotyczące kopalni Czeczott w Woli. W przyszłym roku chcemy wykonać koncepcję zagospodarowania tego terenu - mówiła Ewa Stachura-Pordzik, wiceprezes KSSE S.A. dodając, że współpraca w zakresie aktywizacji terenów rozpoczęła się już także na terenie gminy Pszczyna.

- Chcemy jak najlepiej wykorzystać szansę, żeby pobudzić gospodarczo nasz region. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną umożliwi rozwój i powstawanie nowych firm, które będą odpowiadać charakterowi naszego powiatu i przysporzy nowych miejsc pracy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Inwestorzy mają możliwość uzyskania pomocy publicznej przy realizacji nowej inwestycji przez 10-12 lat dla projektów realizowanych poza granicami stref i 15 lat dla projektów realizowanych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. Wielkość pomocy może wynieść od 25 do 45% kosztów planowanej inwestycji. Firmy mają szansę na wsparcie, region na zwiększenie konkurencyjności, a samorządy - wzrost liczby inwestycji, dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów, dzięki wpływom z podatków od osób tam pracujących.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Przedsiębiorczość

    Punkt urzędu pracy w „markecie pomocy”

    W „markecie pomocy” przez kolejne środy będzie działał punkt informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Obywatele Ukrainy otrzymają tu pomoc w odnalezieniu się na runku pracy.

  • Przedsiębiorczość

    Tutaj liczy się dobry pomysł

    Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Na miejsca. Gotowi. Start (up)!” realizowanym w ramach programu „Nowe spojrzenie - nowe możliwości” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Pracy.